היישום אינו מחובר לאינטרנט

נגישות לשיקום לב בקרב המטופלים לאחר התקף לב

עבודה מס' 070720

מחיר: 499.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: יישום תיקון סעיף מספר 1, נגישות לשיקום לב בקרב המטופלים לאחר התקף לב, מתוך חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 27/2011, בבית חולים "סורוקה", בבאר שבע.

9,812 מילים ,31 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית, שבו כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח ממלכתי וכן זכאי להירשם כחבר קופת חולים אחת לפי בחירתו, בלא תנאים או מגבלות המתייחסים לגילו, או למצב בריאותו. (משרד הבריאות).

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מכיר בזכאותם של אנשים שלקו בהתקף לב או שטופלו בניתוח מעקפים לקבל טיפול שיקומי. תוכניות השיקום לחולי לב הן כיום חלק בלתי נפרד מהטיפול הכוללני בחולה לב, כהשלמה לטיפולים התרופתיים והפולשניים. התוכניות מבוססות על שילוב של אימון גופני וחינוך, ייעוץ והתערבויות התנהגותיות שמטרתם; הפחתת החשיפה לגורמי הסיכון ושינוי דפוסי התנהגות הקשורים לבריאות.

במסגרת לימודינו כסטודנטים במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, נחשפנו בקורסים שונים לסוגיות הנוגעות ליישום מדיניות, בעולם בכלל ובארץ בפרט. במהלך הקורסים השונים נחשפנו להשפעות של סוגי מדיניות על אוכלוסיות שונות בישראל. חלק מאוכלוסיות הדרום ומהפריפריה מתקשים לממש את זכויותיהם האזרחיות והחברתיות, ולהשמיע קולם בזירה הפוליטית הציבורית. חשוב היה לנו להשתמש בתובנות ובכלים שאנו רוכשים על מנת לפעול למען קיומו של יישום שיקום חולי לב שיהיה מעוגן בחוק וישים. כמו כן, כתושבי הנגב, אשר מרוחקים גיאוגרפית ממכוני השיקום יתרמו לתובנות שנפיק בנושא מחקר זה. האירוע שבחרנו לנתח במחקרנו עוסק במורכבות חברתית-כלכלית רגישה בנושא נגישות.

לאור האמור לעיל חשוב לבדוק האם נשמרות ומוגנות זכויותיהם של חולי לב בבית חולים "סורוקה". עבודה זו תדון בשאלה כיצד בא לידי ביטוי יישום תיקון סעיף מספר 1, נגישות לשיקום לב בקרב המטופלים לאחר התקף לב, מתוך חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 27/2011, בבית חולים "סורוקה", בבאר שבע? כמו כן נבדוק באילו דרכים מתבצע הפיקוח והבקרה על יישום תיקון החוק? באיזה אופן מתבצע מימון והעברת התקציבים הכספיים ליישום החוק? כיצד באים לידי ביטוי יחסי הגומלין בין המעורבים, ביישום תיקון החוק לנגישות שיקום לב? באילו דרכים (קריטריונים) באים ליידי ביטוי ליישום החוק, נגישות שיקום לב?

העבודה מחולקת לשישה פרקים הפרק הראשון מספק חומר רקע לשדה המחקר של נושא העבודה. כמו כן, מפורט התיקון להצעת החוק, תכליתו ותהליך יישום המדיניות, בהתבסס על פרוטוקולים של ועדות הכנסת. בנוסף, הפרק מציג הקשרים רלוונטיים שונים המתייחסים למקום, לזמן ולמרחב של נושא המחקר ושדה המחקר. הפרק השני מציע מסגרת תיאורטית, כתשתית מכוונת, לסוגיית יישום מדיניות נגישות לשיקום לב. הפרק השלישי מפרט ומנמק את הבחירה של הגישה המחקרית ואת המתודות המחקריות ששימשו אותנו לאיסוף הנתונים. הפרק הרביעי מציג ומנתח קטגוריות מתוכן ממצאי המסמכים והראיונות, ומבסס אותן על תשתית תיאורטית. בפרק החמישי יידונו ממצאי העבודה ויפורטו מסקנות כמענה לשאלות המחקר. הפרק האחרון ישמש כסיכום למתווה העבודה. הסיכום ייתן מקום לקולם האישי ולתובנות של כותבי העבודה, בהתייחס ליישום מדיניות בנושא נגישות לשיקום לב בקרב המטפלים לאחר התקף לב.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון - קונטקסט
קונטקסט ערכי
קונטקסט משפטי
קונטקסט חברתי
קונטקסט היסטורי
קונטקסט פוליטי
קונטקסט גיאוגרפי
קונטקסט כלכלי
קונטקסט ארגוני
פרק שני- רקע תיאורטי
פרק שלישי - מתודולוגיה ומתודות
פרק רביעי - הצגת הממצאים וניתוחם
שיטת הצגת הממצאים ואופי הניתוח
הגדרת הקטגוריות:
פיקוח ובקרה על תהליך יישום סעיף 1, נגישות לשיקום בקרב המטופלים
סוגיית התקציב בעניין נגישות של שירותים רפואיים לחולי לב
הנגשת מידע לציבור, בעניין שירותים רפואיים
פרק חמישי - דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל, שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 1995 ,הפך את הנגישות לשירותי בריאות לזכות חוקית, אך לא חוקתית, ואוניברסאלית ועיגן מערך מורכב של זכויות וחובות בין הציבור, קופות-החולים והמדינה. החוק שינה את התהליכים הפוליטיים במערכת הבריאות, באופן שהשפעתם מכרעת על מסגרת החוק ועל יישומה הלכה למעשה (אסיסקוביץ, 2009). יישום המדיניות בכל הנוגע לתוכנית השיקום לחולי לב, על פי חוק ביטוח ממלכתי, חייבות קופות החולים בישראל לספק למבוטחיהן את שירותי הבריאות הכוללים בסל השירותים הבסיסי. כן גם, שיקום הלב הוא שירות הכלול בסל השירותים הבסיסי.

תגים:

בריאות · שוויון · שיוויון · אי שיוויון · בית חולים · בתי חולים · מנהל בריאות · רפואה · חולים · מערכת הבריאות · נגישות · מדיניות ציבורית

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נגישות לשיקום לב בקרב המטופלים לאחר התקף לב", סמינריון אודות "נגישות לשיקום לב בקרב המטופלים לאחר התקף לב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.