היישום אינו מחובר לאינטרנט

תום הלב במשפט הישראלי

עבודה מס' 065656

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: פירוש המושג תום הלב המשפטי שאומץ מהמשפט הגרמני, תוך עמידה על התרחבותו לתחומים שונים.

3,331 מילים ,16 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

מושג תום הלב הוא מושג רחב מימדים, ועל כן בנוגע לו ולפרשנותו מוטלת עלינו חובת זהירות לאל ייראה מושג זה כחסר תכלית, או כמתוכלת יתר על מידה. מושג זה הוא אבן בוחן לכלל הסוגיות המשפטיות וזה בא ע"י ביטוי במרוצת שנות התפתחויותיו בפסיקות רבות ובדברי חקיקה, כך לדוגמה נכלל מושג זה בחקיקה האזרחית החדשה, בקודיפיקציה כ 25 פעמים(1), דבר המהווה אינדיקציה של ממש הן למשמעותיות המרובה העומדת מאחוריו, והן לרצון המחוקק בהחלתו, וכן נלמד אנו וכך למדנו מהפסיקה כי זה השתרעו מימדיו במקביל על רוב תחומי המשפט.
עקרונית למושג זה ישנן התפתחויות היסטוריות מעניינות אשר לאו דווקא התבטאו בהתפתחות היסטורית אחת, וממנה השתרעו, אלא לכל מדינה יוחסה סיבה מצדיקה במידת מה להחלתו, והגבלת פרשנותו הנה פועל יוצא לסיבת כל מדינה ומדינה, דבר שאעמוד עליו בפרוטרוט בסימנריון עצמו, כך לדוגמה גרמניה, האמא והאבא של מושג התום לב וכך הוא נקרא " DER SCHULDUER IST", ביטוי אשר ננקט בסע' 242 ל BGB, מתמיה הדבר שהגרמנים העלו לדעתם הכנסת מוסג זה לכותלי ספרי חקיקותיהם לאחר היקלעות המדינה לאינפלציה, בתחום הכלכלה והמסחר(2).
דוגמה שנייה הנה איטליה נוכח בסע' 1337 קובע:
"TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE- LE PARTI, NELLO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO, DEVONO COMPRTARSI SECONDO BUONA FEDE (3)
תרגום. שם- משא ומתן ואחריות טרום חוזית, בתהליך המשא ומתן בכריתת חוזה על הצדדים להתנהג בהתאם לתום הלב". וכאן גם כן ניתנה חשיבות לחיי מסחר הוגנים, ושררה הדעה כי יציא או נסיגה מחוזה אמורה להיות לה סיבה טובה, לאל ייחשב הנסוג כחסר תום לב.
בנוסף על אמור לעיל אציין בסמנריון את השתרעויותיו, על תחומי משפט רבים תוך המחשת דוגמאות מהפסיקות הרבות שניתנו במשך שנים רבות, השתרעות אשר ההצדקות לה, לעניות דעתי, מעטות מאשר אי החלתו בצורה כזו שלנו.
זאת ועוד אעמוד על מהותו של המושג, פרשנותו, משמעו הן הרחב והן המצומצם, מנקודות מבט שונות הן התומכות והן השוללות פירושים אלה, ולעניין שה אתייחס בקצרה למהפך החל במדינתנו ובאופי הפרשנות שדרכה החלה במינויו של כב' השופט אהרון ברק, סלילת דרך רחבה שסופה אינו ידוע לכל. התפתחות משונה זו ומהפך מעין זה אם תיאורי נכון לו, כפוף הוא במידה רבה בשתי דרכי פרשנויות, אחת הצמודה היא ללשונו של החוק, ולמובנו הצר, והרחבה הנה יריבה לדודה לה, שיטת הפורמליזם, והשנייה, שיטה הפוכה לה, אנטי פורמליזם, כשהאחרונה ננקטה ע"י בית המשפט בכלל ועל ידי כב' השופט א' ברק בפרט(4), דבר שבא לידי ביטוי בין היתר בפרשנות מושג תום הלב והחלתו.
---------------------------------------------------------------------
1. גבריאלה שלו. דיני חוזים- החלק הכללי- לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי. 2005.
2. זוסמן יואל, "תום הלב בדיני חוזים- הזיקה לדין הגרמני". עיוני משפט ו (תשל"ט) 485.
3. ברק אהרון. פרשנות תכליתית במשפט (נבו, 2003).
4. מאוטנר מנחם. ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי. (תשנ"ג).

תוכן עניינים:
מבוא
משפט עברי
הרחבת החלת עיקרון ת"ל
משפט משווה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הביטוי "תום לב" מופיע לראשונה במקרא בפרשתנו, בסיפור אברהם ואבימלך. וזה לשון המקרא:
ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור, ויגר בגרר. ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי הוא, וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו הנך מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל. ואבימלך לא קרב אליה, ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג. הלא הוא אמר לי אחתי הוא והיא גם הוא אמרה אחי הוא, בת לבבי ובנקין כפי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי, על כן לא נתתיך לנגע אליה(5).
לימים הגיע הביטוי תום לב אל לב החקיקה האזרחית הישראלית בחוקים שונים, והחשוב בהם הוא חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, הקובע בסעיף 12(א):
במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב.

תגים:

עבודה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תום הלב במשפט הישראלי", סמינריון אודות "תום הלב במשפט הישראלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.