היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 94
עבודה מס' 68239
המשפט ככלי אפקטיבי ליצירת שוויון בין המינים במקום העבודה - החוק למניעת הטרדה מינית כמקרה מבחן.
4,160 מילים (כ-13 עמ'), 35 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67463
סקירת נתונים וחקירת מקרים בהן בריאותן של נשים נפגעת כתוצאה מיחס לא שוויוני מצידה של האוכלוסייה הגברית כלפיהן.
7,493 מילים (כ-23 עמ'), 12 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65710
בחינת יישום של מיקור חוץ במגזר בציבורי והשלכותיו על עקרון השוויון
7,591 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70538
התמקדות בנושא "השוויון החברתי; חשיבה אנכית ואופקית" ודיון ביצירה "המחרוזת"/מופסאן.
3,378 מילים (כ-10.5 עמ'), 9 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 69164
התפתחות הזכות לשוויון בפסיקה ובעקבות חוקי היסוד.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70966
האם השקעה בחינוך משפיעה על רמות העוני ואי-שוויון במדינת ישראל?
6,141 מילים (כ-19 עמ'), 21 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 69355
סקירת מחקרים אמפיריים במטרה לענות על השאלה: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
9,949 מילים (כ-30.5 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69495
הצגת אי השוויון בין נשים וגברים בקידום לעמדות מפתח והסיבות לכך.
12,670 מילים (כ-39 עמ'), 43 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64167
אי השוויון והבדלים בין המינים בספרות הילדים, תפיסות שונות אודות התנהגויות נשיות וגבריות והתמקדות בסטריאוטיפים המייצגים את המינים.
6,278 מילים (כ-19.5 עמ'), 42 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 94