היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50588
דיון בערך ההגמוני באמצעות מאמרו של חיים חזן ומודל וויליאמס.
2,957 מילים (כ-9 עמ'), 1 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70209
סקירת הנושא וסקר קצר.
1,698 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 63087
המוזיקה, שורשיה של התופעה והמשמעויות התרבותיות שלה.
4,917 מילים (כ-15 עמ'), 13 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 61872
התייחסות אישית לנושא.
2,148 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63599
מאפייני תרבות הספורט ומחקר שטח על קבוצה קטנה של אוהדים.
11,350 מילים (כ-35 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50900
האבחנה בין תרבות גבוה ופופולרית וניתוח מחקר בנושא הקולנוע כתרבות.
2,930 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61471
ניתוח הגישה התרבותית בחקר העדתיות בישראל והשפעתה על כישלון כור ההיתוך.
8,865 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 63565
יוקרת פעילויות פנאי בקרב בני נוער בישראל.
9,901 מילים (כ-30.5 עמ'), 25 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 50700
בחינת מאמצי השימור בארץ והבאת דוגמאות בנושא זה מהעיר ירושלים.
2,383 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100