היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 76
עבודה מס' 65452
ניתוח תצפיות שנערכו בבית אבות תוך כדי סקירה ספרותית.
5,190 מילים (כ-16 עמ'), 11 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 67308
תיאור שלוש תצפיות וניתוחן ע"פ הגישה הפונקציונליסטית והגישה הפרשנית.
1,411 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69644
תצפית על שלב "הדינאמיקה הקבוצתית" למועמדים לתפקידי מכירות בחברת תקשורת.
4,337 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61018
מחקר תצפיתי באמצעות ניתוח תוכן איכותני המבוסס על תצפית שטח ותצפית משתתפת.
6,438 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50825
סקירת הרקע התיאורטי ודיווח על התצפית שנערכה.
3,564 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65250
ניתוח תצפיות שנערכו בחדר כושר תוך התייסחות רב מימדית- שדה המחקר, הנחקרים,שפות וכיו"ב. כל זאת על סמך תיאוריות מובילות.
8,275 מילים (כ-25.5 עמ'), 5 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 61417
סקירה כללית על תפקיד העו"ס וניתוח התצפיות.
2,317 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 61508
עיקרי התיאוריה של פרויד, מאהלר וויניקוט, ותצפית בתינוק בן שנה ושמונה חודשים על סמך התיאוריות.
4,800 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 66861
תצפית מונחית על פעילות ארגון ההיאבקות הישראלי הIPWA בכדי לבחון את הסיבות לעיסוק בענף זה.
1,471 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 76