היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50514
סקירה תיאורטית בנושא שינוי אסטרטגי בארגון תוך התייחסות לסוגי ארגונים שונים וסוגים שונים של שינוי.
6,454 מילים (כ-20 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70384
האם וכיצד משפיע שינוי ארגוני על העובדים.
4,033 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 54.95 ₪
עבודה מס' 64380
השוואת המהלכים לשינוי רשות הדואר לחברה ממשלתית מול המהלכים להפיכת בזק לחברה ממשלתית
3,383 מילים (כ-10.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63593
השינוי שחל בהתנהגות ההצבעתית ממערכת בחירות 1999 למערכת בחירות 2003 כתוצאה מאירועי אינתיפאדת 2000.
5,781 מילים (כ-18 עמ'), 7 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 69269
בדיקת הקשר במחלקת שירות לקוחות בחברה סלולארית.
9,839 מילים (כ-30.5 עמ'), 31 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62201
הצעה למחקר.
9,358 מילים (כ-29 עמ'), 38 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68662
האם התפתחות הארכיאולוגיה הישראלית מקבילה להתפתחות הארכיאולוגיה העולמית?
8,551 מילים (כ-26.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67168
ניהול שינוי אסטרטגי וניהול ביצועים במתן שירות.
5,751 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66245
ניתוח האסטרטגיה בחברת אל על והצעה לשינוי אסטרטגי
3,303 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100