היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41592
רקע היסטורי לכיבושוהסכם וויטאנג'י, סכסוכי הקרקעות מאז ועד היום והתומכים והמתנגדים להסכם ותיאור מצבם של המאורים כיום.
7,244 מילים (כ-22.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 63912
השוואה בין משטח קרקע קפיצי אולימפי לבין מזרני גבינה בהעלאת מדדים פיזיולוגיים של דופק וחומצת חלב בדם, בעת ביצוע פליק-פלאקים בהתעמלות.
4,319 מילים (כ-13.5 עמ'), 15 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61626
קיפוח המיעוט הערבי בנושא הקרקעות במדינת ישראל לאור המתח בין היותה של מדינת ישראל דמוקרטית ויהודית.
3,710 מילים (כ-11.5 עמ'), 28 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60577
האם קיימת הצדקה להפקעת קרקעות בגדה המערבית, גם כשמדובר בשיקולים ביטחוניים?
13,021 מילים (כ-40 עמ'), 30 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60920
בחינת השאלה האם קיים אי-שוויון כלפי המיעוט הבדווי בנושא הקרקעות.
3,723 מילים (כ-11.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67163
הסיבות והמטרות של מדיניות הפקעת קרקעות ערביי ישראל בשנים 1950-1976 וכיצד באה לידי ביטוי.
19,204 מילים (כ-59 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70296
בחינת תהליך קבלת ההחלטות שהוביל להחלטה לצאת למהלך קרקעי ביומיים האחרונים של מלחמת לבנון השנייה, בעזרת תורת הערך של כהנמן וטברסקי.
8,120 מילים (כ-25 עמ'), 18 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 66753
שאלת מקורו ונסיבותיו של הסכסוך הישראלי- פלסטיני במדינת ישראל בכללותו, תוך שימת דגש על נושאי קרקעות וזהות.
13,390 מילים (כ-41 עמ'), 73 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67017
ניתוח סוגיית הקצאת קרקעות ארץ ישראל ליהודים וערבים תוך חקירת החלטות בג"ץ קציר ורקפת.
1,800 מילים (כ-5.5 עמ'), 8 מקורות, 108.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100