היישום אינו מחובר לאינטרנט

הסכסוך הישראלי פלסטיני במדינת ישראל בנושאי קרקעות וזהות.

עבודה מס' 066753

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: שאלת מקורו ונסיבותיו של הסכסוך הישראלי- פלסטיני במדינת ישראל בכללותו, תוך שימת דגש על נושאי קרקעות וזהות.

13,390 מילים ,73 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

בעבודת מחקר זו אבקש לחקור ולבחון את מרכיביו ונסיבותיו של הסכסוך הישראלי פלסטיני במדינת ישראל, תוך שימת דגש על נושא הקרקעות והזהות של הערבים אזרחי ישראל מנקודות מבט שונות של החברה בה הם חיים. כמו כן, אציג נושאים נוספים הנמצאים על סדר יומם של הערבים אזרחי המדינה, כגון, חינוך, שפה ובריאות שמשמעותם עקרונית ורלוונטית, לא פחות מנושאי הקרקעות והזהות, להתהוות הסכסוך הישראלי פלסטיני ולהימשכו.
טענתי בעבודה זו היא כי הערבים אזרחי ישראל, הנמצאים בתהליכי התפתחות קרקעיים, זהותיים, משפטיים, חברתיים וכלכליים, נותרים מקופחים בהשוואה לאוכלוסיה היהודית במדינה. את הניתוח המחקרי אציג מבחינה משפטית, יחד עם היבטים חברתיים, פוליטיים ואידיאולוגיים כרכיבים הבונים את הזירה הפוליטית ומשקפים אותה.
הפרק הראשון, יתמקד בנושא הקרקעות ויתחלק לשתי תקופות מרכזיות. התקופה הראשונה, תיבחן החל מקום המדינה עד לשנות השבעים, ובמסגרתה תוצג סקירה היסטורית אודות מעמדם של הערבים אזרחי המדינה. כמו כן, יוצגו הגורמים שבעקבותיהם נולד הסכסוך הישראלי- פלסטיני במדינה, תוך בחינת השלכותיהם על המצב הנוהג כיום. התקופה השניה, תיבחן החל מסוף שנות השבעים עד היום ותכלול את המצב הנוהג כיום, לאור התקופה הראשונה, תוך בחינת השלכותיה על הסכסוך המדובר.
יחד עם זאת, מלבד נושא הקרקעות יידונו נושאים נוספים העומדים על סדר היום הציבורי של הערבים אזרחי המדינה, וקשירתם לשאלת המחקר בעבודה, כגון חינוך, בריאות, שפה, דיור ציבורי וכיוצ"ב.
הפרק השני, יתמקד בנושא הזהות ויכלול דיון אודות מדינת ישראל כחברה מרובת תרבותיות בשל היותב חברת מהגים ומתיישבים, בחינת מודל ההיטמעות וההתבוללות וקשירת נושא הזהות לנושא הקרקעי. כמו כן, אציג סקרים ונתונים אודות התהליך הזהותי אותו עוברים הערבים אזרחי המדינה.
הפרק השלישי, יכלול הצעות לרפורמה בתחומים שהוצגו לעיל, בתחום הקרקעות, הזהות, החינוך, בריאות, דיור ציבורי ונוספים.
ובפרק הרביעי אסכם את כל ממצאי מהמחקר ואסיק מסקנות.

תוכן עניינים:
פתח דבר
מבוא
פרק ראשון: קרקעות
חלק א': מעמדם של אזרחי ישראל הערבים מקום המדינה עד לשנות ה-70
היבטים משפטיים
חלק ב': מעמדם של אזרחי ישראל הערבים מסוף שנות ה-70 עד היום
היבטים משפטיים
נושאים מדינתיים חברתיים
פרק שני: זהות
סקרים ונתונים
פרק שלישי: מבט צופה פני עתיד והצעות לרפורמה
פרק רביעי: סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

על מנת לדון בקבוצת אוכלוסיה זו, ראשית יש להבין מי היא, קרי, מי הם הערבים אזרחי ישראל. כל שכן, מדובר בערבים המצויים בגבולות מדינת ישראל ובגבולות המשפט הישראלי. כלומר, אלו ערבים אזרחי ותושבי ישראל, בשונה מאלו הנמצאים בגדה המערבית וברצועת עזה.
מדינת ישראל נולדה מתוך מאבק לאומי ומלחמתי שטרם הסתיימו. בשנת 1948 שונה ההרכב האתני של האוכלוסייה בישראל בעקבות המלחמה שלוותה את הקמתה. מלחמה זו הסתיימה בקורבנות רבים ובהפיכתם של כ-720,000 פלסטינים לפליטים, (אשר נותרו עד היום במעמדם כפליטים ומספרם מגיע לכדי 4 מליון), ובכך למעשה יצרה את "בעיית הפליטים". "בעיית הפליטים" היוותה את לב ליבו של הסכסוך היהודי- ערבי במדינת ישראל, בשים לב לעובדה שמקורם של כל הפליטים היה במדינת ישראל.

תגים:

סכסוך · ישראלי · פלסטיני · קרקעות · זהות · אתניות · תרבות · מיעוט · אתני · יחסים · אתניים · חברות · מתיישבים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הסכסוך הישראלי פלסטיני במדינת ישראל בנושאי קרקעות וזהות.", סמינריון אודות "הסכסוך הישראלי פלסטיני במדינת ישראל בנושאי קרקעות וזהות." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.