היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 87
עבודה מס' 64641
דיון ברצח הפוליטי, תוך התמקדות בתק' המנדט הבריטי, ובשלוש המחתרות: אצ"ל, הגנה ולח"י.
3,725 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20206
סקירת המצב החברתי בארץ בתחילת שנות ה-30, הצגת מדיניותו של ארלוזורוב, הימין הקיצוני בארץ, תגובת השמאל, הרצח כרצח פוליטי ועוד.
6,973 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65193
ההיבטים החברתיים והפסיכולוגים בהסתה ורצח פוליטי
7,647 מילים (כ-23.5 עמ'), 35 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 68375
סקירת התיאוריות השונות שמסבירות את הסיבה לרצח נשים ע"י בני זוגן תוך התמקדות בתיאוריה האבולוציונית והקשר בינה לבין רצח הנשים.
12,202 מילים (כ-37.5 עמ'), 40 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50880
סקירת הרציחות הפוליטיות בארץ ישראל במאה האחרונה, בחינת תפקידה של התקשורת ודיון במיתוס רבין כדרך התמודדות החברה עם הרצח.
10,739 מילים (כ-33 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66550
תיאוריות בקרימינולוגיה המסבירות את הרצח הסידרתי והתייחסות מקרה ספציפי (אנדריי צ'יקטילו).
3,132 מילים (כ-9.5 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62756
בדיקת תפקיד העיתונות לאחר רצח רבין.
2,362 מילים (כ-7.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67080
סקירת רצח העם שבוצע בארמנים בטורקיה.
4,023 מילים (כ-12.5 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66667
האם אפשר בנימוקים של גישה רב תרבותית להצדיק גישה שאינה סלחנית מצד המדינה על זרועותיה השונות כלפי רצח נשים על רקע חילול כבוד המשפחה?
14,509 מילים (כ-44.5 עמ'), 30 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 87