היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64603
מדוע הציונות האמריקאית התכחשה למעשה, ואף להלכה, לערך המרכזי של הציונות - העלייה?
5,613 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 62091
סקירה היסטורית.
2,062 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61009
ניתוח הדמויות לאור מאפיינים קומיים כגון תבנית הטריקסטר מול תבנית הרברבן.
2,381 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69854
התפיסה הציונית כפי שהיא בראי היהודים בארה"ב, מול תפיסתו של דוד בן-גוריון לאחר קום המדינה.
6,063 מילים (כ-18.5 עמ'), 44 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 67227
מדוע הריסתו של אולם זה יצר כל כך הרבה מתנגדים וכעס על ראש העיר חולדאי, ומה יש באולם שגרם לכל כך הרבה אנשים, אוהדי כדורסל ואוהדי הפועל ת"א בפרט לקום ולהתרעם כנגד ההחלטה.
3,815 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66866
ניתוח על פי שלוש תקופות עיקריות: מלפני קום המדינה ועד לשנות ה-60, משנות ה-60 ועד ל שנות ה-80 ומשנות ה-80 ועד היום.
8,250 מילים (כ-25.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68943
השימוש במרכיב הזהות התימני ומאפייני התימנים בתהליך גיבוש דמות הצבר הישראלי בשנים של קום המדינה.
2,647 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 67688
התפתחות תופעת ההשתמטות משנות קום המדינה ועד היום, תוך התמקדות ביקורתית בתפקידו ותרומתו של צה"ל להתפתחות התופעה ולבסוף הסוואת מדיניותו.
3,774 מילים (כ-11.5 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62337
כיצד נבנה והשתנה היחס לזיכרון השואה בישראל, בעיקר בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה וכיצד השפיע על מפעל ההנצחה הממלכתי.
10,515 מילים (כ-32.5 עמ'), 54 מקורות, 603.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100