היישום אינו מחובר לאינטרנט

התפתחות מוסדות השלטון והאופוזיציה בישראל במהלך העשורים הראשונים לקום המדינה (תרגיל)

עבודה מס' 062091

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה היסטורית.

2,062 מילים ,8 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עוד מראשית ימיו של המנדט הבריטי מנהיגות הקהילה הפוליטית היהודית הייתה מודעת לכך
שהשליטה בארץ ישראל עלולה לעבור לידי הערבים אשר היו בה הרוב המוחלט, ולכן כדי לסכל
אפשרות שכזאת על הקהילה היהודית להקים מנגנון אשר יכול לספק לתושבים היהודים את מירב
הפונקציות של מדינה- חינוך, מנהל, בריאות ואפילו הגנה- ובעצם להקים "מדינה בתוך מדינה".
ההנהגה הציונית יצאה מנקודת הנחה שהישות המדינית שהם מקימים חייבת להוות תחליף מיידי
למדינה הקולוניאלית כאשר הבריטים יעזבו את ארץ ישראל, ובעלת עוצמה ויכולת גיוס גם של
היושבים בתוכה וגם של יהודי התפוצות.
התפתחותו של היישוב בתוך החברה המעורבת של המשטר המנדטורי הייתה תמצית האידיאולוגיה
הציונית. התנועה הציונית ארגנה יהודים נרדפים להגיע לישראל וגייסה תמיכה של המעצמות
הפעילות באזור לשם הבטחת תנאים פוליטיים מתאימים להקמת חברה יהודית שלמה, אשר
במרוצת הזמן תהווה תשתית למדינה.
בד בבד עם התעצבות המוסדות הפוליטיים של היישוב בתקופה שלפני קום המדינה התעצבו גם
הדפוסים העיקריים של המבנים החברתיים והפוליטיים שלו. בתקופה הנ"ל נוצרו המוסדות
הדמוקרטיים של החברה החדשה וסגנון המנהיגות הפוליטית שרווחה בהם השפיעו השפעה מכרעת
על הדמוקרטיה בישראל בעשורים הראשונים לקיומה.

מקורות:

אריאן אשר (1984). "מערכת המפלגות בישראל", סקירה חודשית, גיליון 31. עמ' 15- 26.
ליסק משה (1984). התרבות הפוליטית בישראל", סקירה חודשית, גיליון 31. עמ' 74- 81.
ליסק משה ודן הורוביץ (1977). "היישוב כחברה פוליטית" בתוך: ליסק משה, עמנואל גוטמן (עורכים), המערכת הפוליטית הישראלית, תל אביב, עם עובד. עמ' 14- 47.
ליסק משה ודן הורוביץ (1977). "גיוס פוליטי ובינוי מוסדות השלטון ביישוב היהודי בתקופת המנדט" בתוך: ליסק משה, עמנואל גוטמן (עורכים), המערכת הפוליטית הישראלית, תל אביב, עם עובד. עמ' 51- 58.
קורן דני ושפירא בועז (1997), קואליציות: הפוליטיקה הישראלית: 50 שנים- 100 אירועים, בהוצאת זמורה ביתן. עמ' 176- 190.
קימרלינג ברוך (1993). "יחסי מדינה וחברה". בתוך: אורי רם (עורך), החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים. תל אביב, ברירות. עמ' 328- 350.
שפירא יונתן (1996). חברה בשבי הפוליטיקאים. תל אביב, ספריית הפועלים. עמ' 11- 26.
שפירא יונתן (1993). "המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית: מפא"י כמפלגה דומיננטית" בתוך: אורי רם (עורך), החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים. תל אביב, ברירות. עמ' 40- 53.1

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התפתחות מוסדות השלטון והאופוזיציה בישראל במהלך העשורים הראשונים לקום המדינה (תרגיל)", סמינריון אודות "התפתחות מוסדות השלטון והאופוזיציה בישראל במהלך העשורים הראשונים לקום המדינה (תרגיל)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.