היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 55
עבודה מס' 69186
כיצד התמודדה צפון קוריאה עם תוצאות משבר הרעב בשנות ה-90 ומול אלו קשיים ניצבו מדינות המערב בבואן לסייע לצפון קוריאה?
6,474 מילים (כ-20 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63649
כוונותיה של צפון קוריאה, ההשפעה על האסטרטגיה-רבתי של ארה"ב והחלופות האפשריות להתמודדות ארה"ב עם הבעיה.
2,795 מילים (כ-8.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69964
דיון בשאלה האם תפוצת נשק גרעיני במדינות עולם שלישי היא מייצבת או בלתי מייצבת, מתוך דגש על השלכות התפוצה במקרה של צפון קוריאה.
4,248 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64817
בחינת התקופה המעצבת של המשטר הצפון קוריאני בין השנים 1945-1948 - שנים שעמדו בסימן ההשתלטות הסובייטית על צפון קוריאה וגיבוש משטר קומוניסטי פרו-סובייטי.
4,880 מילים (כ-15 עמ'), 19 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66398
האלמנטים השונים שדחפו את המדינה הצפון קוריאנית לייצר נשק גרעיני.
6,442 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70115
כיצד השפיעה התחמשות גרעינית של צפון קוריה על מערכת היחסים עם סין?
10,585 מילים (כ-32.5 עמ'), 22 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 64954
הערכת תפקידו של המודיעין האמריקאי בכישלון.
13,139 מילים (כ-40.5 עמ'), 70 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 64248
הגורמים השונים לתופעת הרעב בעולם השלישי, תוך שימוש במקרה לדוגמא: צפון קוריאה.
1,765 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 65192
מה היו אמצעי ההתמודדות של המעצמה הבריטית עם אוכלוסיית הילידים בצפון אמריקה ובאפריקה.
10,399 מילים (כ-32 עמ'), 13 מקורות, 603.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 55