היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקונפליקט בין הצפון לדרום על רקע אקולוגי בנושא הסחר החופשי

עבודה מס' 060672

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה עוסקת בסנקציות המוטלות ע"י מדינות הצפון על מדינות הדרום, התייחסות לאינטרסים המנוגדים של המדינות והנסיונות של הקהילייה הבינ"ל למציאת פתרונות.

1,930 מילים ,6 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

קונפליקט בין הצפון לדרום על רקע אקולוגי בנושא הסחר
החופשי
תוכן עניינים

א. רקע
ב. הקונפליקט בין הצפון לדרום, הקושר את איכות הסחר
הבינלאומי באיכות הסביבה
ג. צפון מול דרום: קונפליקט של אינטרסים מנוגדים
ד. פתרונות אפשריים

ביבליוגרפיה

א. רקע

נושא איכות הסביבה והאקולוגיה מעסיקים יותר ויותר את העולם המתועש.
פגיעה בטבע נתפסת הן כפגיעה עכשווית באיכות החיים והן כסכנה לעתידו של העולם
ולבריאות תושביו. מכיוון שכך, קיימת מעורבות רבה של מדינות המערב בכל הקשור
לזיהומים אקולוגיים בטבע, כאשר בדרך כלל ההתייחסות הינה לנעשה במדינות
מתפתחות. דוגמא לכך, הינה התחממות כדור הארץ וחשיבותם של יערות הגשם
בברזיל וכן זיהומם של מקורות מים שונים באסיה, דרום אמריקה או אפריקה
(.(Sebenius, 1995: 151-152

כתוצאה מהתעניינות זו במתרחש בסביבה האקולוגית, התפתחה תופעה של
משטרים סביבתיים, כלומר של התערבות מדינות מתועשות ועשירות בנעשה בעולם
השלישי. התערבות זו באה לידי ביטוי במדיניות הסחר של אותן מדינות מתועשות,
כאשר הדבר מוביל לחוקי סחר הקשורים בסביבה ולעיתים הדבר מוביל להגבלות סחר
סביבתיות, כשהגבלות אלו מופנות כלפי מדינות מתפתחות שאינן מקפידות על איכות
הסביבה (.(Porter & Welsh-Brown, 1996, Chap.4

גישה זו של המדינות המתועשות הובילה למדיניות הEnvirovmental ) ETM-
Trade Measures). מדיניות זו מדאיגה את המדינות המתפתחות, שכן חוקי ה ETM-
מהווים מחסומים פוטנציאליים, ליצוא ולמעשה מובילים לקונפליקט סביב הסוגיה
המשלבת את שימור הסביבה יחד עם הסחר החופשי בין המדינות (שם). בעבודה זו
אציג את הבעיה הנובעת מהקונפליקט בין הצפון והדרום, כאשר נעשה ניסיון מצד
הצפון לנקוט בסנקציות כלכליות כנגד הדרום במידה ולא ישמרו על חוקי הסביבה.
לאחר מכן אציג בפירוט את האינטרסים של הצפון מול אלה של הדרום ואתייחס
לקונפליקט בין שני הכוחות המושכים לכיוונים שונים ולקושי במציאת פיתרון. בסיום
העבודה אנסה לענות אם המנגנונים העכשוויים העומדים לרשות הקהילייה
הבינלאומית מאפשרים פתרון של הבעיה או שמא דרושים פתרונות אחרים.


מקורות:

Basil, D.C. Cook, C.W., (1974), The Management of Change, Mc Graw Hill, London.
Blank, S., "Every Shark east of Suez: Great Power Interests, Policies and Tactics in the Transcaspian Energy Wars", Central Asian Survey 18 (2), 1999, pp. 149-184.
Meier, G.M., (1968), The International Economic of Development: Theory and Policy, Harper row, New-York.
Porter, G. Welsh-Brown, J., (1996), Global Environmental Politics, Westview Press, Boulder.
Sebenius, J.K., "Dealing with Blocking Coalitions and Related Barriers to Agreement: Lessons from Negotiations on the Oceans, the Ozone, and the Climate", in: Arrow, K., Mnookin, R.H., Ross, L., Tversky, A., Wilson, R., (Eds.), (1995), Barriers to Conflict Resolution, W.W. Norton Company, New York, pp. 150-182.
Susskind, L., "Barriers to Effective Environmental Treaty-Making", in: Arrow, K., Mnookin, R.H., Ross, L., Tversky, A., Wilson, R., (Eds.), (1995), Barriers to Conflict Resolution, W.W. Norton Company, New York, pp. 292-309.

תגים:

אקולוגיה · תיעוש · טבע · מתפתחות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקונפליקט בין הצפון לדרום על רקע אקולוגי בנושא הסחר החופשי", סמינריון אודות "הקונפליקט בין הצפון לדרום על רקע אקולוגי בנושא הסחר החופשי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.