היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69460
כיצד "אי נראות", "טקסטואליות" ו"מיידיות לצד השהיית תגובות" משפיעים על פיתוח כישורים חברתיים במהלך שימוש ב"רשתות חברתיות"?
5,501 מילים (כ-17 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70147
הבניה ובחינה של תכנית התערבות להעצמת כישורים חברתיים של ילדים בגילאי 8-9 שנים.
8,258 מילים (כ-25.5 עמ'), 31 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 61018
מחקר תצפיתי באמצעות ניתוח תוכן איכותני המבוסס על תצפית שטח ותצפית משתתפת.
6,438 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60948
סקירה כללית של המחלה והשירותים הניתנים לחולים בה.
3,749 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 68485
בחינת הקשר באמצעות מחקר שאלונים.
3,664 מילים (כ-11.5 עמ'), 27 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61417
סקירה כללית על תפקיד העו"ס וניתוח התצפיות.
2,317 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 67370
בדיקת את היחס החברתי כלפי תלמידים משולבים מהחינוך המיוחד בביה"ס יסודי בהיבטים השונים.
9,246 מילים (כ-28.5 עמ'), 17 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 69081
הצגת התופעה בתקשורת והצעות למסרים תקשורתיים מטעם המדינה באשר לטיפול בנושא.
4,774 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66902
המציאות החברתית-מגדרית החדשה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, דרך מאמרה של לין פריים: Gretchen, Girl, arconne ?Weimar Science & Popular Calture in Search of the Ideal Woman
1,131 מילים (כ-3.5 עמ'), 1 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100