היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 68032
ההבחנה בין הפיגור הראשוני, הטבוע מלידה, לבין הפיגור המשני, החברתי והתרבותי.
1,332 מילים (כ-4 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67667
תיאור העבודה בשטח תוך התייחסות לגופי ידע מעולם השיקום (פיגור), תיאוריות בחוסר אונים ותאוריות העצמה.
4,718 מילים (כ-14.5 עמ'), 24 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 69019
האם ובאיזה אופן יכול משחק לתרום להתפתחות ילדים ומהם הצרכים הייחודיים של ילדים בעלי פיגור שכלי, כאשר הדגש ניתן לבחינת הוראת המשחק.
6,308 מילים (כ-19.5 עמ'), 30 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 67527
תיאור פיגור ומאפייניו, וניתוח הסיפור "הילד שמאחורי העיניים" (מאת נאווה סמל).
1,975 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64628
האם מורים לילדים בעלי פיגור שכלי (להלן מפגרים) נוטים לנהוג לפי הצורה בה למדו ועליה חונכו או האם יש לעמדותיהם האישיות משקל נרחב בשיקול דעתם.
11,188 מילים (כ-34.5 עמ'), 37 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 69608
האם תוכנית התערבות בקריאת ספרים משפיעה על התפתחות שפה דבורה אצל ילדים בעלי פיגור שכלי בינוני.
5,099 מילים (כ-15.5 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60827
סקירת נושא הפרעות התנהגות ותוקפנות ילדים והצגת מקרה של ילד בעל הפרעות התנהגות קשות ורמת פיגור גבולית.
6,486 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62412
מסגרת התעסוקה המוגנת.
12,212 מילים (כ-37.5 עמ'), 63 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61592
דיון בשילוב הילד החריג המשפחה ובחברה.
4,082 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28