היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי הגומלין בין ידע לבין עמדות ערכיות בעיצוב התנהגות מורים כלפי ילדים בעלי פיגור שכלי

עבודה מס' 064628

מחיר: 324.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם מורים לילדים בעלי פיגור שכלי (להלן מפגרים) נוטים לנהוג לפי הצורה בה למדו ועליה חונכו או האם יש לעמדותיהם האישיות משקל נרחב בשיקול דעתם.

11,188 מילים ,37 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

צורת ההתנהגות של האדם מונהגת על ידי שני גורמים: ידיעות לגבי צורת ההתנהגות ועמדות כלפיה. הידיעות אותן לומד האדם במהלך החיים או במהלך הלימודים עשויות להיות שונות מעמדותיו של האדם ואז נוצר קונפליקט בין שניהם. לעיתים נוצר קונפליקט בין האמונות ההתנהגויות לאמונות הנורמטיביות, כאשר כל אחד פועל בכיוון שונה. ההחלטה תתקבל על פי המשקל היחסי שאנו מקנים לכל מרכיב. גורם ההשפעה העיקרי על הפרט הוא הלחץ החברתי בו הוא נתון. אם רוב הציבור נוטה להתערב, גם המור ה יתערב (נוי, 1994).

עמדות מתגבשות לאור מידע רגשי, התנהגותי ועובדתי. העמדה מובילה להתנהגות, רגשות ומחשבות כלפי המוצר או האובייקט. חוזק העמדה יכול להוות גורם משתנה המנבא בצורה טובה ביותר את ההתנהגות. עמדות חזקות יותר כאשר הן נרכשות בדרך פעילה כלומר בהשפעת חוויה אישית וכאשר יש לאדם עניין בנושא העמדה. קיומו של אינטרס אישי מחזק את הקשר בין עמדה לבין התנהגות.
עמדות מורים כלפי הצורך במעורבות בחינוך ילדים מתגבשות מגורמים רבים אשר בחינה שלהם יכולה לנבא התנהגות מתערבת. הגורמים העיקרייים לעמדות אלו נשענים על שלב החיים המשתנה של התא המשפחתי והתנאים הסוציו-דמוגרפיים האינדווידואליים (ליבר, 1996).

מטרת העבודה היא לבחון האם מורים לילדים בעלי פיגור שכלי (להלן מפגרים) נוטים לנהוג לפי הצורה בה למדו ועליה חונכו או האם יש לעמדותיהם האישיות משקל נרחב בשיקול דעתם. הבעייתיות במקרה זה רבה יותר מאשר בחינוך הרגיל היות והילדים המפגרים זקוקים ליחס מיוחד ותואם את צרכיהם המיוחדים. מנגד מורים כאלו נשחקים הרבה יותר ממורים רגילים וצורת התנהגותם יכולה להיות שונה מערכיהם או ידיעותיהם.
העבודה תסקור את מהות החינוך המיוחד בכלל החינוך למפגרים בפרט, ולאחר מכן את היחס בין עמדות והידע של המורה בחינוך המיוחד להתנהגותו. העבודה הינה תיאורטית ואמפירית כאחד כאשר בחלק האמפירי תנותח, בגישה האיכותנית, עמדותיהם של מורים כלפי החינוך לילדים בעלי פיגור.

המחקר הוא מחקר איכותני. גישה זו נבחרה ביותר ואופיו של מחקר זה הוא תיאורי
אוכלוסיית המחקר הן כלל המורות באזור חדרה והסביבה העוסקות בטיפול בילדים מפגרים.
המדגם הינו מדגם נוחות: עשרת המורים שהסכימו להיענות למחקר, נבדקו.
כלי המחקר כלל ראיונות בלבד

ראשי פרקים:
1 פתח דבר
2 מבוא
2.1 הצגת הנושא
2.2 מטרת העבודה
3 הקדמה- ערכים וידע
3.1 ערכים
3.2 ידע של מורים
4 סקירת הספרות
4.1 מהו החינוך המיוחד
4.2 מהו פיגור שכלי
4.3 העמדה של המורים כלפי ההוראה
5 מתודולוגיה
5.1 מערך המחקר
5.2 אוכלוסיית המחקר
5.3 כלי המחקר
5.4 מהלך המחקר
5.5 היבטים אתיים
5.6 מגבלות המחקר
6 תוצאות
7 סיכום
8 ביבליוגרפיה
9 נספחים
9.1 ראיון שנערך עם אם לילד מפגר
9.2 נספח ב'- השאלות שנשאלו בשאלון

קטע מהעבודה:

מספר חוקרים עמדו על התפתחות האישיות בכלל והתפתחות השיפוט הערכי. על פי אריקסון האישיות הולכת ומתפתחת בהדרגה לפי שלבים החל מהלידה. התהליך מלווה במעברים משלב אחד של ארגון נפשי לשלב אירגוני חדש גבוה יותר. בתהליך זה קיימים יחסים עומדים בין הגורמים ההתפתחותיים הפנימיים המוגדרים ומוכתבים באופן גנטי תורשתי, לבין הכוחות וגורמים סביבתיים כגון תהליכי למידה וטיב היחסים עם האובייקטים המשמעותיים. המשך התפתחות מותנה בכיוון הכוחות הפועלים. הכוון הפרוגרסיבי להתקדמות שלב בשל יותר; הכיוון הרגרסיבי לנסיגה לשלב ארגון נפשי קודם וקיבעון המבטא עצירה התפתחותית במישור הפסיכוסקסואלי והפסיכוגנטי. כלומר על פי אריקסון האישיות הולכת ומתפתחת בהדרגה לפי שלבים, התהליך הוא במעברים וחשובה מאוד הדרך בה הפרט עובר אותם.

מקורות:

נוי, ב' (1994) "מורים עליך בית-הספר: לקראת הסדרת יחסים בין מורים ומורים באמצעות אמנה", הייעוץ החינוכי, ד'[א'].
ניב יעקב, "חינוך אידאלי בגיל הרך", הד הגן, תשל"ד, ב'.
ניסן מרדכי, "מעבר למוטיבציה פנימית: תפיסת הראוי בבית הספר", בתוך לם צ. (עורך), עיצוב ושיקום, ירושלים, 1996.
ספקטור נויה (1989), הילד החריג, תל-אביב:מסדה.
פישלר ר., (1994) , סדר לידה ופערים בתפישת אם - ילד בתחום היחסים ביניהם, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לפסיכולוגיה.
פרידמן י' וקס א' (2000) "הקשר בין תחושת המסוגלות של המורה למשתני הרקע שלו בשלושה תחומי תפקוד: משימה, יחסים בין אישיים וארגון", עיונים בחינוך יג.
פרידמן יצחק, (תשמ"ו), מעורבות מבוקרת של מורים ואנשי הצוות בתהליכי קבלת החלטות בבתי הספר-מודל מרשמי למנהלים, מנהל החינוך, חוברת ב'.
צבר בן-יהושוע, נ' (1999), המחקר האיכתי בהוראה ובלמידה, תל-אביב: מודן.
קס א., (2000) "תחושת המסוגלות המקצועית של המורה- סקירת ממצאי הספרות בחלוקה תלת מימדית של המושג", מעוף ומעשה, 6, תש"ס.
Ashton P A , Webb R.B. (1986) Making A Difference Sense Of Efficacy And Student Achievment, New - York: Longman
Bandura A (1997) "Self Efficacy0 The Exercise Of Control Freemn And Company N.J: Prentice Hall
Betaancoourt H., (1999), "Attributions For Achievement-Related Events, Expectancy And Sentiments, Journal Of Cross-Cultural Psychology, 13, Pp.362-374.
Brophy, J.E,, Good T.L., (1994), Teachers-Students Relationships Causes And Consequences, New-York: Holt
Gibson S Dambo H (1984), "Thatcher Efficacy: A Constant Validation", Journal Of Educational Psychology 76, Pp 569 - 582.
Mead G.H.(1998), Mind, Self And Society From The Stand Point Of Social Behaviorist, Chicago: The University Of Chicago Press.
Schopler E., Reichler R.J. And Lansing M: Individualized (1995) "Assessment And Treatment For Autistic And Developmentally Disabled Children". In: Schopler E. And Mesibov G., Eds: The Effects Of Autism On The Family, University Park Press, Baltimore
Granding T. (1988) Tips from a Recovered Autistic. Focus on Autistic Behavior, vol 3, no. 1, April.
נספחים
ראיון שנערך עם אם לילד מפגר
השיחה נערכה בבית האם, בשעות הערב, לאחר שהילד הלך לישון. הילד המפגר הוא בנה בן השבע והבכור לשתי אחיות קטנות. ההורים צברים ועובדים במקצועות חופשיים, ויש לה את היכולת הכספית לעזור לילדים.
השיחה נערכה כראיון פתוח, וממנו עולות הנקודות הבאות:
האם הרגישה כי הילד אינו מתפתח כיאות לאחר שביקרה בטיפת חלב בגיל שנה ואז גם האחיות הרגישו כי המצב לא טוב ושלחו אותו לאבחון, שבישר את הגרוע מכל. הילד מתנהג באופן פראי מאוד: הוא משליך חפצים, מרביץ ואינו מתקשר עם הסביבה, למרות שכאשר האם מלמדת אותו הוא קולט היטב ומצליח אף ללמוד לקרוא.
האם טוענת כי לאחר מאמצים רבים והכנסת הילד לגן של ילדים נורמליים, הילד מאוד התקדם: הוא מסוגל לספור, לקרוא כמעט שוטף, להבין את מה שמדברים אליו וכד'. הקשיים ביחסים עם החברה רבים, במיוחד בגיל צעיר כאשר חברת הילדים לועגת לכל דבר שונה. הילד אוהב מאוד מים- הוא יכול להיכנס לאמבטיה ולהיות שעות מתחת לברז
המים. לעיתים המקלחות הללו גורמות להצפה בבית. אי לכך שני ההורים מנסים להתקלח יחד עימו. דבר נוסף אותו הילד אוהב לעשות הוא להתגלגל על המיטות בבית- זאת הוא עושה במשך שעות ארוכות, ואז הוא גם מדבר בחופשיות.
שני נושאים בעייתיים עיקריים עלו בשיחה. אחת היא אי הנכונות של מנהל בית הספר לשלבו בכיתה רגילה אלא בכיתה מקדמת, לכל היותר. בכיתתו היא טוענת כי המורה מלמדת "ללא רגש" "המורה מלמדת לפי מה שכתוב בספר- בלי רגש ובלי טיפת נופך של אחריות- דבר המקומןם אותי, הרבה פעמים אני מעירה לה כי גיא לא קול את מה שהיא
אומרת ושתדבר בשפה אחרת אבל היא בשלה". האם טוענת כי היו לה שכנים שהבת המפגרת הייתה כל השנים בכיתה רגילה ובשל כך הצליחה מאוד ובסופו של דבר אף רכשה מקצוע של תופרת, וכל זה בגלל שהמורה שטיפלה בה נתנה לה חום ואהבה מעבר לדרוש ומעבר למצופה.
לדעתה מסגרת הלימוד משפיעה על זהותו של היחיד, ומכאן גם על דימויו העצמי. זהות פירושה שהיחיד מסוגל להעריך את כוחותיו ואת חולשותיו, ולהחליט כיצד ברצונו לטפל בהם. על פי הגדרה זו הרי זהות נקבעת על פי רוב ע"י האדם עצמו והוא יוכל לשנות אותה בתת מודע. הזהות אינה מוגשת על טס של כסף, ואינה מופיעה כתופעה של
הבשלה במרוצת השנים. זהות יש לרכוש במאמץ עקבי של היחיד ולכן גם הפיתרון נעוץ בעבודה מאומצת, הרבה מעבר למה שכתוב בספר; אין פתרונות קסם.
נספח ב'- השאלות שנשאלו בשאלון
כמה שנים את\ה מורה
האם זהו בית הספר היחיד בו לימדת? אם לא בכמה בתי ספר כבר לימדת?
האם אתה זוכר היטב את לימודיך באוניברסיטה\מכללה.
האם אתה משתלם מעת לעת (לא לצורך גמול השתלמות)
כמה מהחומר המועבר לילדים, הינו חומר אותו למדת במסגרת לימודיך? כמה פעולות אתה עושה בניגוד לנהלים ומעבר לנדרש, וזאת רק כי מצפונך מביא אותך לכך.
האם אתה מוכן להשקיע מעל ומעבר למה שנדרש ממך?
לפניך מספר היגדים: ציין את התשובה המתאימה לך ביותר.
באיזו תדירות הינך חווה את הרשום מטה:
אף פעם
לעיתים נדירות
לפעמים
לעיתים קרובות
תמיד
1
2
3
4
5
עייף/ה
1.
1
2
3
4
5
חש/ה מדוכא/ת
2.
1
2
3
4
5
"זהו יום מוצלח"
3.
1
2
3
4
5
תשוש/ה רגשית
4.
1
2
3
4
5
מאושר/ת
5.
1
2
3
4
5
סחוט/ה
6.
1
2
3
4
5
"נשבר לי"
7.
1
2
3
4
5
חש/ה במלכוד
8.
1
2
3
4
5
מוטרד/ת
9.
1
2
3
4
5
מסויג/ת מאנשים
10.
1
2
3
4
5
חסר/ת תקווה
11.
1
2
3
4
5
אופטימי/ת
12.
1
2
3
4
5
חש/ה דחוי/ה
13.
1
2
3
4
5
מלא/ת מרץ
14.
1
2
3
4
5
חרד/ה
15.
ס"ח תשמ"ח, 114; תשמ"ט, 29; תש"ן, 133; תשנ"ו, 163; תש"ס, 120.
חוזר מנכ"ל מיוחד ה', התשל"ט, עמ' 8, סעיף 4ד'.

תגים:

גיבוש · זהות · אריקסון · מפגר · מורה · מורים · חינוך · ילד · מחנך · מחנכת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי הגומלין בין ידע לבין עמדות ערכיות בעיצוב התנהגות מורים כלפי ילדים בעלי פיגור שכלי", סמינריון אודות "יחסי הגומלין בין ידע לבין עמדות ערכיות בעיצוב התנהגות מורים כלפי ילדים בעלי פיגור שכלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.