היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70550
בחינתן של אנרגיה מתחדשת והתפלת מים ככלי ביחסים בין שתי המדינות.
2,909 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 62975
8,726 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 61333
מעורבותן של מדינות ערב בשאלת א"י בחלוקה לשלוש תקופות משנה.
6,567 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 10157
מהלכי הערבים במישור הדיפלומטי והיחסים הפנימים לקראת המלחמה.
5,376 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65537
הקשרים בין ישראל לאיראן לאורך ארבעים שנים, החל מקום מדינת ישראל- אז היה בשלטון באיראן רזא שאה - ועד לעלייתו ומותו של האייתוללה ח'ומייני.
6,073 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60144
העבודה מנתחת את השפעתו של הדימוי הגרעיני של מדינת ישראל על מדינות העולם הערבי והעומדים בראשן משנות ה-60 ועד מלחמת המפרץ תוך דיון באבני הדרך המרכזיות ומשמעותן.
11,715 מילים (כ-36 עמ'), 41 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 64018
חוק חינוך חובה והרפורמה החשובה בשנת 1953, עד לרפורמה בשנת 1968.
11,559 מילים (כ-35.5 עמ'), 18 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 67428
מדיניות "העמימות הגרעינית" - מטרותיה והישגיה במבחן הזמן בעיני מצרים וסוריה
11,215 מילים (כ-34.5 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64641
דיון ברצח הפוליטי, תוך התמקדות בתק' המנדט הבריטי, ובשלוש המחתרות: אצ"ל, הגנה ולח"י.
3,725 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100