היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50157
סקירת מערכת החינוך בעידן הלומד, הבעיות, פרוייקטים חדשניים ובדקת המענה ההומני בחינוך.
6,357 מילים (כ-19.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60745
סקירה תיאורטית קצרה ובחינת שלושה אירועים.
2,260 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 64787
כיצד משפיעים ערכי התרבות בסין על דפוסי הניהול בארגונים שונים במדינה והשינויים שחלו בהם מאז סוף עידן מאו ועידן פתיחת השערים (הגלובליזציה).
3,565 מילים (כ-11 עמ'), 25 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 68579
דיון בהשפעת העידן המודרני המכונה ה"עידן הרביעי" - או בכינויו הלועזי IT - על תופעת קריאת ספרים.
12,560 מילים (כ-38.5 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68929
השינויים במבנה ובתפקוד המשפחה לאור גישות תיאורטיות ובחינת מקומם של הילדים ושל הגברים בתוך המגמות המשתנות של התא המשפחתי בעידן המודרני.
2,303 מילים (כ-7 עמ'), 42 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 69671
אחריות ספקי שירותים בעידן האינטרנט בראי בינלאומי - הפרות והלכות.
11,674 מילים (כ-36 עמ'), 99 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 63774
סיכום שלושה מאמרים ודיון קצר בעידן הפנאי והשלכותיו על איש החינוך.
2,336 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60568
בחינת מודל ההפצה האידיאלי למוצרים חדשים בעידן המסחר המקוון.
8,404 מילים (כ-26 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66315
השפעת עידן המידע והמורפולוגיה הרשתית על הדפוס העירוני - ניתוח התיאוריה של Manuel Castells.
1,885 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 96.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100