היישום אינו מחובר לאינטרנט

קריאת ספרים בעידן הרביעי (IT)

עבודה מס' 068579

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בהשפעת העידן המודרני המכונה ה"עידן הרביעי" - או בכינויו הלועזי IT - על תופעת קריאת ספרים.

12,560 מילים ,22 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

הספר המודפס הוא אמצעי תקשורת ההמונים הראשון מאז המצאת הדפוס ע"י יוהן גוטנברג במחצית המאה ה- 15. המאה הנוכחית וזו שקדמה לה בישרו על עלייה דרמטית ורבת עוצמה של אפיקי תקשורת המונים אחרים, היינו טכנולוגיות תקשורת אלקטרוניות (טלויזיה ואינטרנט בעיקר). אלו נטלו את מירב העניין בקרב צרכני התרבות. העיסוק האינטנסיבי וההמוני באפיקים מודרניים ועכשוויים אלו השכיחו לעיתים את העיסוק בספרים וטשטשו כמעט את מעמדו של הספר כאמצעי תקשורת המונים וכן את העובדה שאף היה החלוץ שביניהם.
המחקר הנוכחי דן בתופעה מנטלית של קריאת ספרים על היבטיה הרבים וכן בהשפעת העידן המודרני המכונה ה"עידן הרביעי" או בכינויו הלועזי IT על תופעת קריאת ספרים.
עורך המחקר בחר לעסוק בסוגיית קריאת ספרים לשם הנאה. קריאה להנאה הינה קטגוריה של קריאה המובחנת באופן ברור מקטגוריות אחרות של קריאה. ראשית, נגדיר את מהות הקריאה בכללותה ורק אחר כך, נאמוד את ההבדלים. על פי תפיסתו של נבון (תשל"ח, בתוך: ורדון בנארי, 2002), הקריאה מוגדרת כפעולה אינטלקטואלית המורכבת משלושה יסודות: ראייה, שמיעה והגייה. תפיסה חושית של סמלים כתובים או מודפסים המלווה בהגייה בקול או בלב. הקשר האסוציאטיבי בין המושג בדיבור ובין המילה בדפוס משלים את תהליך הקריאה. גוברין (תשנ"ט, בתוך: ורדון בנארי, 2002), הנמנה עם אנשי גישת "השפה כמכלול", מגדיר את הקריאה כציפייה למשמעות והציפייה נבנית מההקשר.

במסגרת הדיון על קריאת ספרים להנאה יוצגו ההיבטים הבאים: חשיבות הקריאה, קשיי קריאה והמאבק בהם, שיטות ואסטרטגיות יישומיות לשיפור איכות הקריאה והבנתה, עידוד והנעת הנוער לקריאה להנאה, טיפוח הקריאה, הרגלי קריאה, עמדות כלפי קריאה, השפעות על הרגלי קריאה וסוגי קוראים (קהלי קריאה) ומאפייניהם.
חלקה השני של העבודה ידון במעמדו של הספר ושיעור הקוראים בעידן הרביעי.

מחקרים רבים עסקו בדילמה המתבקשת: האם ייעלמו הספרים מן העולם? מה מעמדם הנוכחי? ואם ייעלמו הספרים, האם צפויה לנו שואה תרבותית משום כך?
במסגרת החלק שדן בהשפעות העידן הרביעי על קריאת ספרים יוצגו הנושאים הבאים: מעמד הספר בעידן המודרני, עתיד הספר, יחסי גומלין בין טכנולוגיה עכשוית ובין קריאה, הצורך החיוני בידע טכנולגי ובמיומנויות טכנולוגיות בעידן המודרני.

שאלות המחקר מקיפות תכנים נרחבים באשר לעולמם של הספר והטכנולוגיה והאינטרקציה שביניהם.
עבודת המחקר הנוכחית הינה תאורטית במהותה ולכן, שיטת המחקר הינה סקירת ספרות מחקרית (מחקרים שכבר נעשו). עורך המחקר סקר ספרות מחקרית ענפה הרלבנטית לנושאים הנדונים לעיל. מגוון המחקרים שנסקרו הוא רחב, הן מבחינה גיאוגרפית (מחקרים שנעשו בארץ ומחוץ לה) והן מבחינת עדכניות כתיבתן (רוב המחקרים עדכניים וחלקם אינו עדכני כדי ליצור פלורליזם רחב יותר של דיעות וגישות).
עורך המחקר בחר לעסוק דוקא בנושא זה מתוקף החשיבות הרבה שיש לקריאת ספרים (למטרת הנאה) והחשש הכבד למעמדו של הספר, שמתעורר עקב פריצת העידן הטכנולוגי לעולמינו. אמנם מחקרים רבים מאוד עסקו ודשו בנושא מכל היבט אפשרי אך לא הציגו את כל היריעה על כל היבטיה ובנוסף הצגת פתרונות ואסטרטגיות יישומיות. ייחודיות המחקר הנוכחי ניכרת בכך שהוא מפרט את כל צדדי המתרס הנוגעים בשאלות המחקר ומצליב דיעות וגישות שונות.

תוכן עניינים:
מבוא
א. תופעת קריאת ספרים
חשיבות הקריאה
קשיי קריאה
שיטות ואסטרטגיות יישומיות לשיפור איכות הקריאה והבנתה
עידוד והנעת הנוער לקריאה להנאה
הרגלי קריאה
השפעות על הרגלי קריאה
-גורם הסביבה
-גורם הגיל
-גורם המין
-"טיפוח מבית"
-טיפוח הקריאה בביה"ס ובגן
סוגי קוראים ומאפייניהם

ב. השפעות העידן הרביעי על תופעת קריאת ספרים
-מעמד הספר בעידן המודרני
-גישות אופטימיות לגבי מעמדו של הספר בעידן הרביעי
-גישות פסימיות לגבי מעמדו של הספר בעידן הרביעי
יחסי גומלין בין אמצעים טכנולוגיים ובין קריאה
-טכנולוגיה כמקדמת קריאת ספרים
-טכנולוגיה כמקדמת שיטות הוראת קריאה
-טכנולוגיה כגורם מפריע לקריאת ספרים
הצורך החיוני בידע ובמיומנויות טכנולוגיות בעידן הרביעי

דיון
סיכומים ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

רבות נאמר, נכתב ונחקר בכל רחבי העולם על תופעת הקריאה וזאת משום חשיבותה האקוטית לאנושות. מיומנות הקריאה משמעה חיים. לא מתאפשרים חיים בעידן שלנו ללא קריאה.
ההקבלה בין המונחים "חיים" ו"קריאה" הוזכרה בספרות המחקרית לא אחת (ורדון בנארי, 2002: 3;Schbert & Torgeson, 1981, בתוך: ווהל, 1983). הקריאה הינה טעם החיים והצורך הבסיסי של האדם.
פנק (1997, בתוך: ורדון בנארי, 2002) מגדיר בספרו את הקריאה כמותר האדם מהבהמה. הצורך הזה לקרא, זה מה שמבדיל אותנו מכל השאר. ציטוט הצעתה של דמות מהספר - פלובר לידידתו לואיז קולה: "קראי כדי לחיות !", ממחיש באופן ברור את חשיבות הקריאה בעיניי פנק (1997, בתוך: ורדון בנארי, 2002).

תגים:

קריאה · קוראים · תקשורת · ספרים · ספרות · עידן המידע · אינטרנט · הרגלי קריאה · עידוד הקריאה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קריאת ספרים בעידן הרביעי (IT)", סמינריון אודות "קריאת ספרים בעידן הרביעי (IT)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.