היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 57
עבודה מס' 40502
גילוי סולידאריות יהודית בקהילות מזרח אירופה במהלך מלחמת 30 השנים וגזירות אוקראינה-עזרה הדדית,פדיון שבויים ואחדות.
3,116 מילים (כ-9.5 עמ'), 2 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68213
היבטים שונים המתייחסים לטיפול ולפעילות בעזרת בעלי חיים עם קשישים המתגוררים במוסדות, והשילוב בין השניים.
10,019 מילים (כ-31 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65188
מהו השכל הישר, מתי עושים שימוש במונח השכל הישר בפסיקה ומסקנות לגבי העובדות הנקבעות המשפט בעזרת השכל הישר.
7,651 מילים (כ-23.5 עמ'), 50 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61045
סקירת המושג 'המושג פעילות גומלין בכתה' תוך התמקדות בפעילות גומלין בכתה בעזרת מחשב.
11,997 מילים (כ-37 עמ'), 52 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 63073
סקירת ספרות ובניית מערכי שיעור ללימוד סיפורים בעזרת מחשב.
5,764 מילים (כ-17.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68468
מחקר זה בא לבחון את השאלה האם ערך הצדק ומידת האמפתיה של האדם ברי קשר עם מידת העזרה שהוא ייתן לאחר.
9,605 מילים (כ-29.5 עמ'), 37 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 63287
הבדלים בין תרבותיים, והבדלי מגדר.
10,258 מילים (כ-31.5 עמ'), 71 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68680
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות תצפיות.
5,836 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62932
תיאור מהלך טיפולי בקשישה.
26,602 מילים (כ-82 עמ'), 0 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 57