היישום אינו מחובר לאינטרנט

צדק עזרה ואמפתיה

עבודה מס' 068468

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר זה בא לבחון את השאלה האם ערך הצדק ומידת האמפתיה של האדם ברי קשר עם מידת העזרה שהוא ייתן לאחר.

9,605 מילים ,37 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

מחקר זה בא לבחון את השאלה האם ערך הצדק ומידת האמפתיה של האדם ברי קשר עם מידת העזרה שהוא ייתן לאחר. לשם כך חולקו 4 שאלונים (שאלון פרטים אישיים, שאלון צדק, שאלות אמפתיה ושאלון נתינת עזרה לאחר) ל-80 סטודנטים יהודים וערבים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה. השערת המחקר הראשונה גרסה כי יימצא קשר חיובי בין מידת האמפתיה לבין האוריינטציה הפרו חברתית המתבטאת במוטיבציה לעזור לזולת, כך שהמוטיבציה לעזור לזולת תהיה גבוהה יותר ברמות אמפתיה גבוהות מאשר בנמוכות. ממצאי המחקר אוששו השערה זו. השערת המחקר השנייה גרסה כי יימצא קשר חיובי בין מניע הצדק לבין האוריינטציה הפרו חברתית המתבטאת במוטיבציה לעזור לזולת, כך שהמוטיבציה לעזור לזולת תהיה גבוהה יותר בקרב אנשים בעלי מניע צדק חזק. ממצאי המחקר מעלים כי השערה זו מופרכת. השערת המחקר האחרונה גרסה כי יימצא קשר חיובי בין האמפתיה למניע הצדק, כך שרמות אמפתיה גבוהות יותר יימצאו בקרב אנשים בעלי מניע צדק חזק. ממצאי המחקר מעלים כי השערת המחקר מאוששת. מסקנות המחקר הינן: אדם בעל רמות אמפתיה גבוהות יראה נטייה גדולה יותר לתת עזרה לאחר, אך אין קשר בין מידת הצדק של האדם לבין מידת העזרה שהוא ייתן לאחר ואדם בעל מידת צדק גבוהה יראה רמות אמפתיה גבוהות וההפך. למחקר זה ישנן מספר הגבלות ולכן מומלץ לערוך מחקרי המשך. כמו כן, מחקר זה מספק חידוש לספרות המחקרית הקיימת בכך שהוא בוחן את הנושא באוכלוסייה הישראלית, דבר שלא נעשה טרם לכך.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
סקירת ספרות
* אמפתיה והמוטיבציה לעזור לזולת
* מניע הצדק והמוטיבציה לעזור לזולת
* הקשר בין מניע הצדק ואמפתיה
מתודולוגיה
* משתני המחקר
* מודל המחקר
* אוכלוסיית המחקר
* כלי המחקר
* הליך המחקר
ממצאים
* ניתוח אוכלוסיית המחקר
* מדדי מרכז של המשתנים במחקר
* בדיקת השערות המחקר
מסקנות ודיון
ביבליוגרפיה
נספחים:
* שאלון המחקר
* פלטי SPSS

קטע מהעבודה:

לאור ההסכמה המתגבשת אודות תפקידם של רגשות בתהליכי עיבוד מידע, קבלת החלטות ובחירת דרכי התנהגות (Loewenstein and Lerner, 2003), החוקרים המצדדים בגישת מתן העזרה משיקולי עלות תועלת שילבו את השפעת הרגשות בתוך מסגרת התייחסות זו והציעו כי אנשים עשויים להגיש עזרה על מנת להפחית את הרגש השלילי שמצוקת האחר מעוררת בהם (Cialdini et al. 1997 בתוך Penner, Dovidio, Piliavin & Schroeder , 2005). כך למשל, אנשים שמרגישים רגשות אשמה לאחר שפגעו באדם אחר נוטים יותר מאחרים להתנדב למטרות צדקה על מנת להפיג את הרגשות השליליים (Batson et al., 2008). באופן כללי, מחקרים תמכו בהצעה זו והראו כי רגש שלילי יכול להשפיע לחיוב על הנטייה לתת עזרה גם אם מקור הרגש השלילי כלל אינו קשור להזדמנות הסיוע (Cialdini, Kenrick, & Baumann, 1982 בתוך Maner et al., 2002).

תגים:

עזרה · צדק ואמפתיה · עלות ותועלת · פילנתרופיה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "צדק עזרה ואמפתיה", סמינריון אודות "צדק עזרה ואמפתיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.