היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 56
עבודה מס' 63073
סקירת ספרות ובניית מערכי שיעור ללימוד סיפורים בעזרת מחשב.
5,764 מילים (כ-17.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65188
מהו השכל הישר, מתי עושים שימוש במונח השכל הישר בפסיקה ומסקנות לגבי העובדות הנקבעות המשפט בעזרת השכל הישר.
7,651 מילים (כ-23.5 עמ'), 50 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61045
סקירת המושג 'המושג פעילות גומלין בכתה' תוך התמקדות בפעילות גומלין בכתה בעזרת מחשב.
11,997 מילים (כ-37 עמ'), 52 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 68468
מחקר זה בא לבחון את השאלה האם ערך הצדק ומידת האמפתיה של האדם ברי קשר עם מידת העזרה שהוא ייתן לאחר.
9,605 מילים (כ-29.5 עמ'), 37 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68213
היבטים שונים המתייחסים לטיפול ולפעילות בעזרת בעלי חיים עם קשישים המתגוררים במוסדות, והשילוב בין השניים.
10,019 מילים (כ-31 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63694
מחקר באמצעות שאלונים.
6,419 מילים (כ-20 עמ'), 30 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 60706
ניתוח הסרט תוך התייחסות לייצוג הסכסוך הישראלי-פלשתיני.
10,820 מילים (כ-33.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65454
אופן השימוש בשיטה, שימושיה בתיאורוך מיבנים גיאולוגים שונים, ארוזיה, קרחונים וכדומה
2,015 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 62932
תיאור מהלך טיפולי בקשישה.
26,602 מילים (כ-82 עמ'), 0 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 56