היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67353
בחינה מוסרית של תחום העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א בישראל.
4,157 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66585
הפרת זכויות עובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי - יחסה של המדינה לעומת יחסה של החברה האזרחית להפרות המתמשכות.
6,674 מילים (כ-20.5 עמ'), 51 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70729
כיצד באה לידי ביטוי העסקה פוגענית כלפי עובדי קבלן בישראל של שנות ה-2000?
10,283 מילים (כ-31.5 עמ'), 44 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 68108
ניתוח היקפי העסקת עובדי הקבלן ע"י משרדים ממשלתיים ואי עמידת המגזר הציבורי בהוראות החוק בתחום.
10,068 מילים (כ-31 עמ'), 35 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70742
האם האיגוד המקצועי מגן על עובדי הקבלן?
9,012 מילים (כ-27.5 עמ'), 55 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 64109
השפעת עובדים חיצוניים בארגון על רמת הלחץ בקרב עובדים פנימיים, תוך התייחסות למשתנים דמוגרפים.
10,165 מילים (כ-31.5 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67449
בחינת השאלה - האם החוק השיג את מטרותיו.
8,853 מילים (כ-27 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65710
בחינת יישום של מיקור חוץ במגזר בציבורי והשלכותיו על עקרון השוויון
7,591 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61763
מאפייני צורת ההעסקה ועיקרי ההסדר החוקי.
24,305 מילים (כ-75 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100