היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 31542
עקרונות, יתרונות ודוג' של שימושים לשיטה זו על פי ספרם של שלמה ויעל שרן.
3,709 מילים (כ-11.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66073
דיון בפרק מהספר
1,626 מילים (כ-5 עמ'), 2 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67159
דיון בספריו של אלן פינקלקראוט "עתידה של הכחשה" ו"בשם האחר".
3,250 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68720
סקירה היסטורית והיבטים של שיתוף הורים.
5,783 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67038
יחסי קנאה בין אחים המופיעים בסיפורי בראשית: קין והבל, יוסף ואחיו, יעקב ועשיו
4,245 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 114.95 ₪
עבודה מס' 69727
סקירת ספרות ומחקר בבי"ס (ראיונות).
11,152 מילים (כ-34.5 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68507
התייחסות לערכים עיקריים בתפיסת האקזיסטנציאליזם של קאמי.
5,221 מילים (כ-16 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 31430
סקירת תולדות ארון ה' בספר כולל מקורות שונים.
3,332 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 31413
הגדרות בית הספר, גישות תאוריות ומודלים של ביה"ס הקהילתי, ההשפעה ההדדית של ההורים, סיכום והערכה.
5,333 מילים (כ-16.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100