היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61790
אופן קבלת ההחלטות והטמעת שינויים בסביבת העבודה.
4,596 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50281
סקירת החברה, ניתוח המשתנים האסטרטגיים, דילמות אסטרטגיות והמלצות.
5,341 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50759
השוואה בין שני זוגות של אסטרטגיה - תכנון מול התווספות ; ארגון נפרד מול ארגון משובץ.
2,217 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 68502
סקירה של שמונה מאמרים בנושא.
9,131 מילים (כ-28 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65169
בחינת ההבדלים בין שתי החברות תוך התייחסות להבדלי ניהול.
4,484 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 67927
סקירת מחקרים בנושא - כיצד ברית רשתות אסטרטגית משפיעה על ביצועי החברה?
2,208 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69218
השפעת התרבות הרוסית על אופן ניהול משאבי אנוש בחברות בין-לאומיות מערביות הפועלות ברוסיה.
4,681 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 60969
ניתוח החברה והכנת מערך עבודה אסטרטגי לשדרוג החברה.
2,270 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61829
6,348 מילים (כ-19.5 עמ'), 14 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100