היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניהול עבודת צוות וקביעת אסטרטגיות ניהוליות בבית הספר.

עבודה מס' 061829

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

6,348 מילים ,14 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

ביה"ס הוא ארגון כמו מוסדות רבים אחרים וחלים עליו כללים של פעולת ארגונים וניהולם. נוצר צורך חיוני להתמחות בניהול בתי ספר כמקצוע ולא רק בהכשרת אדם להוראה. כחלק מניהול ביה"ס דרוש תכנון לטווח ארוך, דבר הדורש אסטרטגיה שביצועה מצריך עבודת צוות. על המנהלים להתמודד עם אוכלוסיית מורים, תלמידים והורים מצד אחד, ועם קצב מהיר של שינויים, חידושים וצרכים משתנים של התלמידים והוריהם מצד שני. שינויים אלה מחייבים מומחיות, תחכום ותכנון בניהול של מוסדות חינוך ומצריכים את המנהל להחליט בנושאים פדגוגיים שונים. מתוך כל זאת צמח הצורך להכשיר את צוותי המורים בביה"ס להיות מיומנים בעבודת צוות. המנהל אינו מסוגל לקדם את ביה"ס בעצמו ולדאוג לכל ענייניו. כדי לטפל באופן מקצועי במרכיבים המנהליים והפדגוגיים של ביה"ס ותכנון אסטרטגיות הלמידה, עומדים לעזרתו הצוותים השונים.
עבודתי זו תדון בארגון וניהול עבודת הצוות בבית ספרי, בתכנון האסטרטגי ובמתן תשובות לצרכים הניהוליים וקיומם בביה"ס שלי.

תוכן העניינים:
מבוא
עבודת צוות ומטרתה
ניתוח דרגות שיתוף עובדים בקבלת החלטות
התועלת בהשתתפות מורים בקבלת החלטות
השוואה בין מנהיגות פדגוגית ומנהיגות ארגונית
הצעת דרכים לשיתוף מורים בקבלת החלטות בבית ספרי
מבנה ארגוני של ביה"ס שלי - עירוני ה'
הצעת דרכים לייעול עבודת צוות בביה"ס שלי
שיתוף בלתי פורמלי ושיתוף פורמלי בעבודת צוות
מה בין מנהיג למנהל
תרבות ארגונית
התרבות הארגונית בבית ספרי
האצלת סמכויות ע"י המנהל ותפקידו כמוביל צוות
דמויים של ארגון ביה"ס
* הדימוי של ביה"ס כביורוקרטיה
* הדימוי של ביה"ס כמערכת
* הדימוי של ביה"ס כקהילה
מדוע דרוש שינוי והכנת תוכניות אסטרטגיות בתוכנית הלימודים?
בדיקת נושאים בתכנון האסטרטגי - בבית ספרי
המטרות המושגות מתכנון אסטרטגי
בחירת האסטרטגיה - לימוד רב-תחומי בבית ספרי
שלבים ביישום התכנון האסטרטגי בבית ספרי
יישום התוכנית האסטרטגית בטווח קצר בבית ספרי
הטמעת תוכניות הלימודים לטווח ארוך בבית ספרי
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבידן מ. (תשמ"ד). מנהל ביה"ס כמנהיג פדגוגי. עיונים במנהל ובארגון חינוך (11).
אלבוים ד. (1987). מאפיינים ארגוניים של מערכת החינוך. מדיניות ומינהל. האוניברסיטה העברית י-ם.
בוודן, ד. (1999). הרצאה במסגרת קורס MBA, יחידות 5.2, 5.4.
גורי-רוזנבליט ש. וזהר ת. (1996). תכנון פתוח ויישום תוכניות לימודים. האוניברסיטה הפתוחה.
גריי ה. (1988). פרספקטיבה על תיאוריה ארגונית. האוניברסיטה הפתוחה.
גריפית ס. (1973). תפקידי המנהל. עיונים במנהל ובארגון חינוך (י').
חוזר מנכ"ל כ'. (1996). ארגון מערכת הלימודים בביה"ס העל יסודי. משרד החינוך והתרבות.
מליץ ע. ומליץ ד. (1993). אסטרטגיות למידה תיאוריה ומעשה. הוצאת המכון לשיפור הישגים לימודיים באר שבע.
פרידמן, י. (1988). אפקטיביות, תרבות ואקלים של בתי ספר. ירושלים, מכון הנריאטה סאלד.
שרן ש. (1976). גישה מערכתית לשיפור ביה"ס. עיונים בחנוך (10) עמ' 100-81.
שרן ש. (1995). התיכון החדשני, מבנה מנהל והוראה. החינוך לקראת המאה ה21-. עמ' 43-21, רמות אוניברסיטת ת"א.
שרן ש. והרץ-לזרוביץ (1978). שתוף פעולה ותקשורת בביה"ס. ת"א בית שוקן הוצאת ספרים.
שרן ש. ושחר ח. (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חנוך. ת"א בית שוקן הוצאת ספרים.
שרן ש., שחר ח. ולוין, ת.(1998). ביה"ס החדשני. הוצאת רמות אוניברסיטת ת"א.

תגים:

מנהל חינוכי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניהול עבודת צוות וקביעת אסטרטגיות ניהוליות בבית הספר.", סמינריון אודות "ניהול עבודת צוות וקביעת אסטרטגיות ניהוליות בבית הספר." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.