היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64078
בחינת הטענה כי אדם וחוה כ"מפותים", בחרו את הבחירה הנכונה, באמצעות המשחקים: 'דילמת האסיר' ו-'משחק האמת' כמייצגי תורת המשחקים.
3,921 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69019
האם ובאיזה אופן יכול משחק לתרום להתפתחות ילדים ומהם הצרכים הייחודיים של ילדים בעלי פיגור שכלי, כאשר הדגש ניתן לבחינת הוראת המשחק.
6,308 מילים (כ-19.5 עמ'), 30 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 67069
חקירת הגורמים השונים לאנומליה במשחק האולטימטום בין שני שחקנים.
5,603 מילים (כ-17 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67146
הצגת עיקרי הגישה הרציונאלית במדעי המדינה, תורת המשחקים והמשחקים השונים וניתוח יחסיהם של אולמרט וברק לפי תורת המשחקים.
2,566 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 40610
רקע, השימוש במשחק, אופי המשחק וראיון ילד.
4,111 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64583
כיצד יכולת הלמידה של ילדים המשחקים משחקים סוציו-דרמטיים משתפרת ומעלה את יכולת התפיסה של ילד.
6,067 מילים (כ-18.5 עמ'), 27 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 21122
בדיקת השינויים אשר המשחק גורם לנער המשחק, כולל סקירת לימוד החשיבה והגדרת המשחק הסוציודרמטי.
5,029 מילים (כ-15.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68120
בניית משחק במקצוע היסטוריה, המפתח חשיבה יצירתית. העבודה כוללת רקע תיאורטי אודות חשיבה יצירתית ומשחק.
3,502 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60727
בחינת האספקטים השונים של המשחקים ומקומם בחברה הרומית והסיבות השונות שהביאו לבסוף להיעלמותם של המשחקים מהנוף העירוני.
12,019 מילים (כ-37 עמ'), 7 מקורות, 435.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100