היישום אינו מחובר לאינטרנט

המשחק הסוציודרמטי כמגביר את יכולת הלמידה

עבודה מס' 064583

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד יכולת הלמידה של ילדים המשחקים משחקים סוציו-דרמטיים משתפרת ומעלה את יכולת התפיסה של ילד.

6,067 מילים ,27 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

קיימים מספר סוגי משחק נפוצים, בהם ילדים יכולים להשתתף. אחד מהם הוא המשחק הסוציודרמטי. משחק הסוציודרמטי, הוא צורת התנהגות ייחודית בקרב צורות משחק אחרות.
הקריטריונים המאפיינים משחק סוציודרמטי הם:
1. משחק תפקידים חקייני- הילד מבטא משחק כאילו בפעולה או במלל תקני.
2. "כאילו"- ביחס לעצמים כך ממש עצם סתמי תחליף לעצמים ממשיים.
3. התמדה במשחק התפקידים- הילד מתמיד לפחות 10 דקות.
4. יחסים בין לפחות שני משחקים שפועלים באופן הדדי במשך אפיזודת המשחק.
משחק סוציודרמטי הוא בעצם משחק "כאילו". הילדים משחקים במשחק תפקידים, הן עם ילדים אחרים, הן עם מבוגרים והן עם חפצים ובובות. לכל אחד מהמשתתפים במשחק יש תפקיד מסוים שאותו הוא ממלא, ובדרך זו הילדים בונים סיטואציות יומיומיות שונות ו"חיים" אותן. משחק סוציודרמטי משלב גם שילוב חברתי וגם תפקידי משחק- במשחק החברתי לכל אחד יש תפקיד, והוא חייב למלא את תפקידו בדייקנות על מנת שלא לגרום לכל המשחק להיעצר. כפי שנראה להלן, קיימים מחקרים שונים שתיארו את המעלות של המשחק ואת עזרתו ללימודים.
מטרת עבודה זו היא לבחון כיצד יכולת הלמידה של ילדים המשחקים משחקים סוציו-דרמטיים משתפרת - כלומר כיצד היא מעלה את יכולת התפיסה של ילד, יכולת הזיכרון, הריכוז ואת רצונו בכלל ללמוד. . שאלת המחקר היא כיצד המשחק הסוציודרמטי יכול להגביר את יכולות הלמידה של הילד. כיצד ילדים המשחקים משחקים סוציודרמטיים מגבירים את יכולתם הלימודים. לאור החשיבות הרבה של התפיסה הקוגניטיבית של הילד, יש חשיבות רבה לבחינת נושא המשחק הסוציודרמטי. נבחן את היתרונות של המשחק להתפתחות השכלית של הילד על פני רבדים שונים: יצירתיות, חשיבה, דמיון וכד'.

המחקרים מראים בעיקרם כי המשחק הסוציודרמטי אכן מגביר את יכולת הלמידה וחיוני להגברת הקליטה. הלמידה היא תהליך דינמי בו הילד מתרגל למצבים שונים, לצורות שונות של לימוד ומיצגים שונים. כלומר הוא מסגל את עצמו למצבים ולתכנים חשובים חדשים. נבחן כיצד המשחק הסוציודרמטי משפר את יכולת ההסתגלות והדינמיות של התלמיד. הלימודים בכיתת הילדים דורשים שינויים במבנה החשיבה על מנת לקלוט חומר חדש. שיטות ההוראה אומנם מכינות את הילד לקראת שינויים אלו, אולם לעיתים יש ילדים שלא מסוגלים להתאים עצמם למבנה החדש ומתקשים בלמידה. נבחן להלן כיצד המשחק הסוציודרמטי משנה את מבנה החשיבה ועוזר לילד ליצור מצבים המשפרים את איכות הלמידה. למשחק השלכות חינוכיות ואינטלקטואליות נוספות, בהדגשת ממדים של זמן ומרחב, במיוחד כשמשחקים ב"בית ספר". כל היתרונות והמעלות הללו מעלים את כושרו הקוגניטיבי של הילד. הוא מדמה עצמו ב"כאילו" בכך עשוי להצליח גם בפתרון בעיות הדורשות דמיון מיוחד. המשחק הסוציודרמטי מפתח יכולת לבנות מבנים מושגיים הילד לא התנסה בהם במישרין.
מחקר אחר מצא כי המשחק הסוציודרמטי מגביר את יכולת הריכוז והקשב של הפרט היות והוא בעל אופי דינמי. כמו כן המשחק הסוציודרמטי תורם ללימודים בכך שהוא מפחית את האלימות האינסטרומנטלית.
יש לציין את מחקרה של כורש לחנה. לפי מסקנותיה חומר הגלם המשמש בסיס למשחק הסוציודרמטי של הילד מושתת על התנסויות עבר, אישיות ונצפות כאחד, בתרגמו חלק זה של עברו להווה המיידי, חייב הוא לתת את דעתו להתאמת התנהגותו לזו של חבריו למשחק. בו בזמן עליו לארגן את משחקו על פי התפתחויות בעתיד. לפיכך מכלול ההתנהגות מכוון להמשכיות המשחק, להעשרתו ולקידום שרשרות נוספות לשם פעולות, שלו ושל בני קבוצתו, אפיזודות המשחק מכוונות- עבר ועתיד כשהווה מקשר בין השניים.
כמו כן יש להזכיר את מסקנותיו של לוין שטען כי המשחק הסוציודרמטי דורש מספר קשרים חיוניים שהם אמורים לפתח את החשיבה בכלל, והחשיבה היצירתית בפרט, וכך נבין את הקשר בין שניהם. כאשר משחקים במשחק סוציודרמטי יש כל העת לתכנן מה לומר, כיצד להגיב על דברי העמית, ואילו נושאים לפתח. במשחק תפקיד הילד מכניס חוויות פזורות ומשלבם בדרכים חדשות לצירוף דמיוני של פרטים רבים ולא חיקוי מדוקדק. משמעת אינטלקטואלית נדרשת- כי צריך לבחור את ההתנהגויות המאפיינות את הדמות. במהלך המשחק הסוציודרמטי הילד צריך להגיב על התנסויות שונות של המשחקים האחרים ועל ידי כך הילד יוצר תגובה אישית לעולם מתוך עמדתו שלו.
מכל האמור לעיל אנו יכולים רק להסיק כי המשחק הסוציודרמטי חיוני מאוד, ובמיוחד לילדים בעלי קושי בלמידה.

תוכן עניינים:
תקציר
פרק ראשון- הגדרת משחק
התפתחות הרצון והכושר לשחק עם הזולת
מהם משחקים
פרק שני- עזרת המשחק סוציודרמטי ללמידה
התפתחות המשחק
במה משחקים
מעלותיו של המשחק לשיפור הלמידה
הדינמיות של המשחק כמגבירה את יכולה הלמידה
הפחתת האלימות בכיתה באמצעות המשחק
עזרת המשחק לפיתוח היצירתיות
פרק שלישי- עזרת המשחק לתלמידים ליקוי למידה
המחקר כמענה על צרכים ספציפיים
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

עד גיל שנתיים הילדים אינם יוצרים כמעט יחסים עם ילדים אחרים בני גילם, ומעדיפים לשחק לבד. בגיל 2- 3 משחק הילד במקביל לילדים אחרים כאשר הילדים נמצאים בקרבת מקום אך כל אחד משחק לחוד ללא שיתוף פעולה או חלוקת תפקידים. לעיתים משחקים שני ילדים במקביל בנושא זהה, למשל שתי בנות הן אמהות אך כל אחת משחקת לחוד ללא שיתוף פעולה ביניהן. לעיתים צופה מהצד על חבריו, ולפעמים צצים ניסיונות עדינים והססנים ליצירת אינטראקציות חברתיות.

מקורות:

אייזקס, ס' (1975). התפתחות חברתית של ילדים קטנים. תל אביב: ספרית פועלים
אריאל, ש' (1980). "משחקי נגיד ש...," הד הגן חוברת א' ב'. שבט תש"ם.
אמזל א (1996) השפעת תוכנית התערבות ממושכת על משחק סוציודרמטי ועל היכולת הסיפורית והחברתית של ילדי הגן, בר אילן: בית הספר לחינוך
באומר, ס' (1997)." משחקי ילדים". בתוך קשתי, י' , אריאלי, מ' , שלסקי ש', (עורכים) לקסיקון החינוך וההוראה אוניברסיטת תל אביב: רמות.
בנסון ג, (1996), יצירתיות בעבודה עם קבוצות, ירושלים: הוד עם
בנימין א, (1996) התנהגות בקבוצות קטנות, ירושלים: מטר
גולן, מ' (1979). דרמה יצירתית. תל אביב: ספרית פועלים. הדפסה שלישית
דה בונו א, (1995) יצירתיות רצינית, תל אביב:מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.
הואי, ב' (1999). גישה פסיכודרמטית לתרפיית ילדים. קרית ביאליק: אח.
כהן , ד' (1997). התפתחות המשחק. קריית ביאליק: אח
כורש-לחנה, ר' (1996). שימוש באביזרים באמצעות התערבות לשיפור ממדי התקשורת והעלילה במשחק הסוציודרמטי עבודת מ"א אוניברסיטת בר אילן
לוין, ג' , נ (1982). בואו נשחק על באמת. תל אביב: ספרית הפועלים
ליפקין, ב' (1975) דרמה יוצרת. תל אביב: רשפים . הדפסה שנייה
סמילנסקי, ש', שפטיה, ל' (1993). המשחק הסוציודרמטי. קרית ביאליק: הוצאת אח.
סמילנסקי ש (1969) פיתוח כושר אינטלקטואלי של ילדים טעוני טיפוח באמצעות משחק סוציודרמטי ירושלים: מכון הנרייטה סולד.
קאשי ר ג, (1995) הקשר בין שימוש באביזרים במשחק הסוציודרמטי לבין מימדי תקשורת ועלילה אצל ילדי גן חובה. בר אילן: בית הספר לחינוך.
ריד ק' (תשכ"ו). "המשחק הדרמטי", בתוך: גן הילדים, בית יוצר ליחסי בני אדם. תל אביב: אוצר המורה.
רפ, א' (1980). עולמו של משחק פרקים במדעי ההתנהגות. תל אביב: ניידט בע"מ
שמעוני, ש', לוין, א' (1998). כל אחד חושב אחרת, כל אחד יודע אחרת, כל אחד לומד אחרת. תל אביב: מכון מופ"ת.
שרידן, מ' )1996). משחק ספונטני בילדות המוקדמת, מהלידה עד גיל שש. קרית ביאליק: אח.
Davis David (1990) Drama As Education, University Of Central England
Avra Avdi (2002) The Use Of Drama In The Teaching Of Literature: An Indicative Example London: Oxford University Press.
Hamish Fyfe (2002), Transformation And Conflict - The Role Of Drama (Playing Against Violence) is University College, Belfast
Harris, Janet C.,Park, Roberta J., (Eds.) (1983) Play, Games Sports In Cultural Contexts. Champaign, Il, Human Kinetics Publishers.
Herron, R.E., Sutton-Smith, Brian.(1971) Child's Play. New York, J. Wiley.
Neelands Jonothan (1999) Structuring Drama Work For Learning University Of Warwick
Opie Iona, Opie, Peter (1969). Children's Games In Street And Playground. London, Oxford University Press.
Page Christiane (2002) Theatre Games And Theatre: The Place Of A Person In A Group-Communication -The Differences New York: Sage

תגים:

ילד · משחק · לימוד · ריכוז · סוציודרמטי · ליקוי · למידה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המשחק הסוציודרמטי כמגביר את יכולת הלמידה", סמינריון אודות "המשחק הסוציודרמטי כמגביר את יכולת הלמידה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.