היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 40124
התמורות כפי שהן באות לידי ביטוי ביצירות כגון "אבא גוריו"(בלזאק), "וזרח השמש"(המינגווי),"יחסים מסוכנים"(דה-לאקלו).
5,629 מילים (כ-17.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65962
בחינת עמדתם של הילדים אל הצד שהיה אחראי לאלימות המשפחתית, וכלפי הגורמים המטפלים בהם, ובדיקת השפעת האלימות על הילדים לטווח הארוך כפי שהם רואים אותה.
7,386 מילים (כ-22.5 עמ'), 21 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40354
משה כמנהיג, מנהיגות השופטים ומנהיגות המלכים.
2,521 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65758
בחינת היחסים הבינלאומיים של ישראל בראשית שנותיה וחילוקי הדעות בין משה שרת לדוד בו גוריון באששר ליחסי החוץ של ישראל.
12,310 מילים (כ-38 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67619
יישום מעשי של עקרונות השיווק כפי שהם באים לידי ביטוי במלון, השוואת הרשת בארץ ובעולם ושימוש במודלים השיווקיים:SWOT,pestel, תמהיל השיווק.
5,442 מילים (כ-16.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 32017
מאפיני הכתיבה הנשית כפי שהם באים לידי ביטוי בסיפור הנדון.
4,870 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69393
מהו הגבול שבין הזכות לצנעת הפרט ולפרטיות האדם לבין זכות הציבור לדעת ולקבל מידע שהם חלק מענייניו הציבוריים של הפרט החב בחובת הנאמנות הציבורית.
9,111 מילים (כ-28 עמ'), 65 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66931
בחינת קריירות ומושגים של קריירה והפרת חוזה פסיכולוגי כפי שהם נתפסים על ידי אנשים צעירים בתחילת שנות השלושים שלהם, אשר הנם עובדי ליבה בארגונים בהם הם עובדים.
10,781 מילים (כ-33 עמ'), 8 מקורות, 308.95 ₪
עבודה מס' 40382
השפה המילה מול המראה, מימד צורני,איקונוגרפי והיגד אישי.
5,164 מילים (כ-16 עמ'), 23 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100