היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66623
ניתוח המשא ומתן בין ה' לאברהם על השמדת סדום באמצעות תיאוריות מתורת המשא ומתן.
6,811 מילים (כ-21 עמ'), 10 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 64032
כיצד השפיעה התלות ההדדית בין הפוליטיקה הפנימית לבין הפוליטיקה החיצונית על אופן התנהלות המשא ומתן בקמפ דיוויד?
2,452 מילים (כ-7.5 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 69009
ניתוח תהליך המשא ומתן אותו ניהלו מאבטחים במוסד להשכלה גבוהה מול מעסיקתם, חברת אבטחה.
3,887 מילים (כ-12 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60927
סקירת המו"מ בין סוריה וישראל עפ"י תיאוריות של משא ומתן.
9,332 מילים (כ-28.5 עמ'), 28 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 64086
כיצד השפיעו חוסר הבשלות וההתנגדות מבית של מלך ירדן על שלבי המשא ומתן ותוצאותיו.
4,209 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 67774
ניתוח של משא ומתן שהתנהל בין מועמדת לעבודה למעסיק.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64191
ניתוח דפוסי המשא ומתן העסקי בין חברות מערביות לבין חברות סיניות.
8,701 מילים (כ-27 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66731
ניתוח המקרה על סמך תאוריות של משא ומתן, פסקי בוררות של המקרה והתכתבויות בין הגורמים.
8,541 מילים (כ-26.5 עמ'), 7 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63186
ניתוח אירוע של משא ומתן לחתימת הסכם זכיינות ונציגות בלעדית.
2,772 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100