היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61606
מושג יופי כשדה העיון של תורת האסתטיקה.
5,528 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63913
האם המעמד הסוציו אקונומי של התלמיד משפיע על תפיסת המציאות שלו והאם היא שונה מתפיסת המציאות המשותפת, הכללית.
2,804 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62443
תפקידם של כלי התקשורת וסיקורם של הערבים בתקשורת הישראלית כדוגמה להבניית המציאות.
4,843 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 69346
האם השתתפות בתוכניות מציאות עומד באמות המוסר לפי קאנט?
10,674 מילים (כ-33 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64422
עבודה הבוחנת תכניות המציאות בהיבט של מוסר בעסקים.
3,645 מילים (כ-11 עמ'), 21 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65017
בחינת אפליית נשים כאידיאולוגיה הבאה לידי ביטוי בחקיקה, אל מול המציאות הקיימת.
22,453 מילים (כ-69 עמ'), 62 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65102
סקירה של הפרק "What Utilitarianism is" מהספר Utilitarianism של John Stuart Mill, והצגת טענות לנושא התועלתיות והמציאות המדומה.
3,023 מילים (כ-9.5 עמ'), 2 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 67235
חקירה תוך השוואה בין הצילום המציאותי, האמיתי אל מול הצילום המבוים המתקבל כפיקציה במאה ה- 20.
3,616 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 23015
דיון במדע ובטרגדיה כמאפייני המציאות-מי עושה את זה יותר טוב?
2,680 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100