היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60955
העבודה סוקרת את תכונותיה של האופוזיציה בישראל ואפשרויות פעילותה ובוחנת כיצד עיגון מעמדו של ראש האופוזיציה בכנסת עשויה להועיל לה - כל זאת תוך השוואה למצב המשפטי הקיים בבריטניה.
12,302 מילים (כ-38 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69020
בחינת מצב נשים בפוליטיקה בישראל אל מול מדינות אחרות בעולם.
7,892 מילים (כ-24.5 עמ'), 31 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68554
העבודה עוסקת בהשפעת חוק ההסדרים לשנת 2003, על מצבן הכלכלי תעסוקתי של המשפחות החד-הוריות.
7,796 מילים (כ-24 עמ'), 36 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68158
בחינת היבטים חברתיים, אתיים, הלכתיים ומעשיים של הזכות לאמהות מזרע נפטר, ודיון בעניין המצב המצוי והמצב הרצוי.
6,436 מילים (כ-20 עמ'), 55 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70128
כיצד התארגנותם ופעילותם של איגודים מקצועיים משפרת את מצבם של מהגרי העבודה (העובדים הזרים) בישראל?
3,618 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61003
האם המערכת המפלגתית הישראלית מאופיינת במבנה של פלורליזם מקוטב ואם כן מהן ההשלכות של מצב זה?
3,117 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60994
סיכום מצב הנפט בעראק בדור האחרון (עד 1997).
1,343 מילים (כ-4 עמ'), 6 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 67576
תיאור החברה, השקעה נדרשת, מצב ראלי ופסימי.
5,361 מילים (כ-16.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60880
ניתוח מצב איכות הסביבה והתיירות בערב הסעודית בתקופה שלפני אג'נדה 21, האמנה הסביבתית שנחתמה בריו ב-1992, ובתקופה העוקבת לאמנה. דגש על היעדר פיתוח בר-קיימא מצדה של ממלכת המדבר.
4,252 מילים (כ-13 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100