היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 52
עבודה מס' 67498
הצורך במנגנונים בקרה ופיקוח בחברות השונות והאפקטיביות של מנגנונים אלה, תוך התייחסות למנגנונים הקיימים, מהותם ותרומתו של כל אחד מהם לבקרה ופיקוח על חברה.
4,157 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67950
התפתחות עלילות הדם נגד היהודים בימה"ב, והתייחסות לתיאוריה הרואה בהתפתחות עלילות אלו חלק מ"מעגל הדמים".
5,705 מילים (כ-17.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70043
שאלת הצורך במנגנוני בקרה ופיקוח בחברות השונות והאפקטיביות של מנגנונים אלה כמענה לפתרון בעיית הנציג.
6,149 מילים (כ-19 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61979
סקירת תהליכי התכנון, הביצוע והבקרה של הפעילות הבית ספרית.
3,040 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 66971
בדיקת אחוז הפסילות בתהליך הייצור של מעגלים מודפסים באמצעות רגרסיה רבת משתנים.
2,688 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69219
יישום בפועל של המקרים ותהליכי הבקרה המתרחשים במחלקת המכירות ב"לאומי קארד".
8,110 מילים (כ-25 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60356
בחינת היסודות החזותיים במחזה.
3,094 מילים (כ-9.5 עמ'), 1 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 65453
כיצד השפיע המשא ומתן הטרילטראלי החשאי בין לוב, ארה"ב ובריטניה על החלטתה של לוב לזנוח מסלולי פיתוח נשק בלתי קונבנציונאלי ב-19 בדצמבר 2003?
4,375 מילים (כ-13.5 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60304
אפיון החלבון הקושר דנ"א חד-גדילי בשמר Rpa החלבון.
2,822 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 193.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 52