היישום אינו מחובר לאינטרנט

יום כיף למורים - תכנון, תקצוב ביצוע ובקרה

עבודה מס' 061979

מחיר: 289.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תהליכי התכנון, הביצוע והבקרה של הפעילות הבית ספרית.

3,040 מילים ,8 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
פרק א' - מבוא
פרק ב' - סקירת ספרות
מקומו של התקציב במלכ"ר ובבתי ספר
השלבים בתיקצוב במלכ"ר ובבתי ספר
תרומת התקציב לניהול אפקטיבי
פרק ג' - תוכנית העבודה
הפעילות והצוות המוביל
תכנון סל המקורות
הפעילות המוצעת
ניתוח והערכת עלויות
נקודת האיזון
תוכנית אלטרנטיבית
הצעת תקציב לפעילות
ביצוע בפועל ובקרה
ניתוח התקציב לפי הקריטריונים של הרצלינגר
ניתוח הכלכליות של הפעילות על הארגון
ניתוח האפקטיביות של הפעילות על הארגון
ניתוח היעילות של הפעילות
ניתוח שיוויוניות הפעילות על הארגון
מעקב, בקרה והערכה
פרק ד' - סיכום
פרק ה' - ביבליוגרפיה

מבוא
בעבודה זו אסקור תהליך של תכנון, ביצוע, תקצוב ובקרה של פעילות בית ספרית תוך כדי שימוש בדוגמא לפעילות מעין זו אשר ביצעתי לאחרונה שהיא: ארגון יום כיף למורים לרגל סיום שנה"ל.
מדי שנה, ובד"כ לקראת סיומה, המורים בבית ספרנו מתארגנים לאיזושהי פעילות "כיפית" משותפת ומגבשת. בשנה"ל האחרונה אני ועוד מורה נטלנו על עצמנו לארגן פעילות זו, החל מקביעת התכנים, תקצוב, תמחור והוצאת הפעילות אל הפועל. בעבודה זו, אתאר את התהליכים הכרוכים בכך תוך שימת דגש מיוחד על הפן הכלכלי\פיננסי הכרוך ביישום פעילות מעין זו.

ניהול עצמי של בתי ספר הוא דפוס של מינהל חינוכי שבו בית הספר הופך להיות מוקד עצמאי לקבלת החלטות ולפעילויות עצמאיות. דפוס זה שונה מן הדפוס המסורתי של מינהל חינוכי, שלפיו רשויות מרכזיות שולטות באופן משמעותי בתהליכי קבלת ההחלטות, בהקצאת המשאבים ובקביעת תכני ההוראה ושיטותיה. מערכות חינוך בארצות שונות בעולם, במיוחד באנגליה ובארצות הברית, אימצו בשנים האחרונות את דפוס הניהול העצמי של בית הספר. בית הספר בניהול עצמי הנו פיתוח של מגמת האוטונומיה המוסדית אשר הוחל בביצועה במערכת החינוך בישראל עוד באמצע שנות השבעים. בית הספר בניהול עצמי מאפשר לצוות המוסד ולמנהלו להיות יותר אוטונומיים ודומיננטיים בקבלת החלטות עקרוניות בנושאים מינהליים, תקציביים ופדגוגיים. מודל בית הספר בניהול עצמי מיועד להביא שינוי בתרבות הניהול של מוסדות החינוך. השינוי בתרבות הניהול יבוא לידי ביטוי בהגברת האחריות והמחויבות של צוות בית הספר להישגים הפדגוגיים של התלמידים, בהבטחת זיקה וקשר בין סמכות לאחריות, בקבלת החלטות על ידי מנהל בית הספר והמורים, שהם הקרובים ביותר לתלמיד ומודעים לצרכיו, ובהבטחת ניצול של מלוא התקציבים הייעודיים לתלמיד (פרידמן, 1998).

בחרתי בנושא העבודה הנ"ל היות שהוא מהווה דוגמא בזעיר אנפין לניהול עצמי של פרויקט / פעילות חינוכית אשר אינה מוכתבת מלמעלה, אלא מוגדרת באופן עצמאי, החל משלב התכנים וכלה בגיוס המקורות \ משאבים והקצאתם. וכמו כן בדומה לניהול פיננסי בחינוך, תוצאות והערכת הפעילות אינם נמדדים במושגים כמותיים של רווח והפסד כמו במגזר העסקי, אלא במונחים של מידת שביעות הרצון \ רמת הישגים חינוכיים וערכיים, אשר המדידה והמקסימיזציה שלהם, בהינתן סל מקורות\משאבים, מורכבת הרבה יותר.

מקורות:

Gilbert, C. (1993) Local Management of Schools, In Preedy, M. (Ed.), Managing the Effective School, The Open Univercity. (371.2 man)
Herzlinger, R. Nitterhouse, D. (1994) Financial Accounting and Managerial Control for Nonprofit Organizations, Souuth-Western Publishing. (657 HER)
Levacic, R. (1995) Local Management of Schools, Open Univercity Press (p.61-137) (371.2 LEV)
גזיאל, חיים. 1990. מחשבה מנהלית בת-זמננו. תל-אביב: הוצאת רמות. עמודים:25 - 57, 63 - 69, 89 - 99, 111 - 129.
גלובמן ר' (עורכת), (1994), האם אנו מצליחים בתהליך השינוי? מאפיינים של בתי ספר מצליחים בתהליכי שינוי. משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי, המחלקה לתוכניות ושיטות, ירושלים.
גלוברזון, ש., שטוב, י., (1992) ניהול פרויקטים, צ'ריקובר, תל-אביב, פרק 7. (658.5 גלו)
פרידמן, י., (1988) סיכום המחקר על הניהול העצמי של בתי-ספר יסודיים. מכון סאלד (מהדורת אינטרנט)
צדוק, מ., (1988) כיוונים אפשריים בתקצוב מערכת החינוך. (הגשה לדיון). (תדפיס)
עוסק יחיד: עסק המזוהה עם בעליו באופן בלתי מוגבל (לרבות זכויות וחובות) אשר אינו קיים כיישות משפטית נפרדת.
שותפות: עסק המורכב מלפחות שני עוסקים יחידים בדרך של הסכם שותפות. לפחות אחד השותפים הינו שותף בלתי מוגבל. השותפות יכולה להיות רשומה ובעלת יישות משפטית התלוייה במרכיבי השותפות.
חברה בע"מ: יישות משפטית נפרדת ובלתי תלוייה הנמצאת בבעלות מקימי השותפות ואשר אחריות בעליה מוגבלת לסכום השקעתם במניות החברה.
מלכ"ר: מוסד / עמותה / ארגון הפועל ללא כוונת רווח (ולפיכך פטור ממיסים), אלא כדי לקדם מטרות שהוגדרו בעת הקמתו.

תגים:

תיקצוב · מינהל · חינוכי · תקציב · ניהול · פיננסי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יום כיף למורים - תכנון, תקצוב ביצוע ובקרה", סמינריון אודות "יום כיף למורים - תכנון, תקצוב ביצוע ובקרה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.