היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 35
עבודה מס' 70526
כיצד העיתונות המקוונת מציגה את העובדים הזרים, והאם חלו שינויים לאורך השנים באופן בו הם מוצגים?
8,945 מילים (כ-27.5 עמ'), 28 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70267
דיון בשני מאמרים בנושא.
1,875 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 69686
בדיקת מדגם של 40 מתבגרים צעירים.
4,118 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 70037
בחינה וניתוח של המדיניות הציבורית הננקטת כיום בישראל כלפי מהגרי העבודה, וזאת לפי שלושה אספקטים עיקריים- מדיניות ממשלתית, עירונית וחברתית.
8,998 מילים (כ-27.5 עמ'), 36 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66598
ניתוח שש כתבות עיתונאיות.
2,902 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64508
גישת האוריינטליזם - מסגרת ליצירת שיח הדרה בעיתונות הישראלית אודות העולים מארצות ערב בשנות החמישים
11,157 מילים (כ-34.5 עמ'), 21 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62956
האם הגמישות הקוגניטיבית, כחלק מפונקציות ,EF אצל דיסלקטים בוגרים מפוצים שונה מזו של קוראים בוגרים תקינים?
5,316 מילים (כ-16.5 עמ'), 54 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62981
עריכת סימולציה דיגיטלית כדי להראות את הצמצום הצפוי בתדירות ובחומרתן של התנגשויות בין רכבים עוקבים.
2,870 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66661
בחינת ההומור כמנגנון הגנה בתקופות אבל והפונקציות שההומור ממלא עבור אבלים.
8,522 מילים (כ-26 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 35