היישום אינו מחובר לאינטרנט

מנגנון ההדחקה

עבודה מס' 021450

מחיר: 193.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים בארץ ובחו"ל.

3,405 מילים ,26 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא
2. סקירת מחקרים
3. סקירת מחקרים שנערכו בישראל
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה

מבוא והצגת הנושא
הראשון שהעלה את הבעיה הוא פרויד. פרויד היה אחד מהוגי הדעות הגדולים בשטח הפסיכולוגיה ופיתח תיאוריות חדשות שלא היו מוכרות לפני כן. חלק מהתיאוריה שלו היא להעלות זיכרונות מן העבר, מן הבלתי מודע (כך קרא פרויד לאותו תחום של הנפש, בו מודחקים זיכרונות ותשוקות שאינם רצויים) אל המודע, כדי לשחרר את "החולה" מן התוצאות של ההדחקה. את הידיעות של האדם הוא מחלק למודע, סמוך למודע ולא מודע, כאשר ניתן להעביר מידע בינהם.
פרויד משרטט את המציאות כדבר אקסוגני לאדם ובתוכו משולבים המודע והתת-מודע לפי הסדר הבא(1):
האני העליון
הלא מודע סמוך למודע מודע
סתמי
אני

בשנים האחרונות נערכות בתחום אסכולת "הפסיכולוגיה של האני" מחקרים רבים המטפלים במימד רפרסיבי (הדחקה)-סנסטיבי. מימד זה כולל את דפוסי התייחסותו של הפרט אל המציאות ואת דרכי טיפולו בה. הוא כולל פונקציות של תפיסה- מבחינת גובה סף התפיסה לגבי גירוי מאיים פונקציות של התנהגות- מבחינה התקרבות התרחקות לגירוי מאיים ופונקציות של הגנות- מבחינת סוג מנגנוני ההגנה בהם משתמש הפרט בהסתגלותו למציאות.
הרפרסיבים מתוארים על רצף אשר בקצהו האחד נמצאים המדחיקים
ובקצהו השני הסנסטיביים. הרפרסיבים הינם פרטים אשר סף התפיסה שלהם לגירוי מאיים הוא גבוה. הם נוקטים בהתנהגות של התרחקות מהגירוי המאיים ומשתמשים במנגנוני הגנה כמו הדחקה, הכחשה וצמצום בהסתגלותם לדרישות המציאות.
הסנסטיבים הינם פרטים אשר סף התפיסה שלהם לגירוי מאיים הוא נמוך. הם נוקטים בהתנהגות של התקרבות אל הגירוי המאיים ומשתמשים במנגנוני הגנה כמו אינטלקטורליזציה, בידור ותגובת היפוך בהסתגלותם לדרישות המציאות. מימד ה: ר-ס (רפרסיבי סנסטיבי) הוא, אם כן, מימד של התנהגות הגנתית.
התיאוריה הפסיכואנליטית מניחה כי שימוש במנגנוני הגנה היא תופעה נורמלית. אין היא קובעת בבירור עדיפות ערכית למנגנון הגנה זה או אחר. היא רואה באינטנסיביות השימוש במנגנוני הגנה אינדיקציה למידת הבריאות הנפשית: ככל שהשימוש במנגנון הגנה כלשהו הוא אינטנסיבי יותר, מעיד הדבר על הפרעה עמוקה יותר באישיות(2).
קיימת אפשרות שמימד הרפרסיבי סנסטיבי כולל מימדי אישיות נוספים על התנהגות הגנתית ומסיבה זו אין הוא מתנהג בהתאם לתיאוריה הפסיכואנליטית של התנהגות. התיאוריה הפסיכואנליטית קובעת קשר הדוק בין חרדה ובין הדחקה. ואומנם נמצא קשר גבוה בין מימד ר-סובין תגובה גלויה לחרדה מחד, ובין מימד ר-ס ותגובה סמויה לחרדה מאידך: נמצא כי סנסטיביים הינם בעלי תגובה גלויה לחרדה גבוה יותר מזו של רפרסיביים בעוד שרפרסיביים הינם בעלי תגובה סמויה לחרדה גבוה יותר מזו של סנסטיביים.
המושג נולד בעקבות מחקרים שטיפלו בנושא התפיסה. ב-1947 ערכו ברונר ופוסטמן מחקר על מכלול הגירויים ומסקנותיהם כי התפיסה היא צורה של התנגות הגנתית. לדבריהם אין התפיסה משקפת תהליכים סנסו-ניאורליים בלבד אלא היא משקפת גם את צרכיו נטיותיו וערכיו של הפרט: התפיסה היא תהליך אשר באמצעותו בוחר הפרט חלק קטן, יחסית, ממכלול הגירויים לו הוא חשוף, היא מדגישה חלק מהגירויים על חשבון גירויים אחרים. הרגלי התפיסה של הפרט הם תוצאה של פיקסציה של תגובות תפיסתיות בעבר, במצבים דומים(3).
לדעת רוג'רס (1961) הדחקה קשורה למנגנון האני ולצורת ההערכה העצמית של אדם. מחקרו מצא קשר בין המשולש: התגלות- קבלה עצמית והדחקה. באופן ספציפי מצא כי גם אנשים מדחיקים ולא רק חולי בתי חולים שונים מגלים פסוידו קבלה עצמית או קבלה עצמית מסולפת(4).
-------------------------------------------------------------------------------
1. בראונשטיין רחל, תגובה גלויה וסמויה לחרדה והסתגלות לדרישות המציאות, עמודים 3-5.
2. בראונשטיין, שם, עמוד 4.
3. שם, שם.
4. ברוך מאיר, הדחקה הסתגלות וקבלה עצמית, עמוד 18.

מקורות:

בראונשטיין רחל, תגובה גלויה וסמויה לחרדה והסתגלות לדרישות המציאות, בר אילן, 1970.
ברוך מאיר, הדחקה הסתגלות וקבלה עצמית, בר אילן, 1971.
ברקוביץ', מלכה, הקשר בין איפיונים אישיותיים והשתתפות בתכנית הדרכה בנושא סרטן השד, לבין הענות נשים לבדיקות סריקה לגילוי מוקדם של סרטן השד, בר-אילן, בית-הספר לחינוך, 1995.
דרשוביץ, שמחה, זכירת חלומות: השוואה בין חלומות מעוררים וחלומות אחרים בכמות הזכירה ובתוכנה, ובדיקת הקשר בין הדחקה לזכירת חלומות, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, מח' לפסיכולוגיה, 1984.
וסרמן, אריאלה, אחור באבחון וטיפול בסרטן שד וסגנון התמודדות עם מצבי לחץ, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה, .1992.
לוי אוסין, מיכל, ההשפעה של מיקום בסולם המדחיקים/רגישנים על אופן סריקת חלופות במצב של לחץ, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה, 1991.
חננאל, יוסי, הסחת-דעת למדחיקנים ומתן מידע לרגישניים כעזרה בהתמודדות עם מצב-דחק הכרוך בכאב, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לפסיכולוגיה, 1991.
COHLER BERTRAM (1994), MEMORY RECOVERY AND THE USE OF THE PAST: A COMMENTARY ON LINDSAY, APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY, VOL 8(4), PP. 365-378.
DEVEREUX GERORGE ,BASIC PROBLEMLS OF ETHNOPSYCHIATRY, LONDON, 1908.
DAVIS JUDY MESSLER, (1996), "DISASOCIATION, REPRESSION AND REALITY, TESTING IN THE COUNTERTRANSFERENCE", PSYCHOANALYTIC DIALOGUES, VOL 6(2), PP.189-219.
GREER JOANNE, "RETURN TO THE REPRESSED IN THE ANALYSIS OF AN ADULT INCENT SURVIVOR", PSYCHOANALYTIC-PSYCHOLOGY, 1994, VOL 11(4) PP.545-561.
GERRY MARYANNE,(1994) "MEMORY: A RIVER RUNS THROUGH IT", CONSCIOUSNESS AND COGNITION, AN INTERNATIONAL JOURNAL, VOL 3, PP.438-451.
HOLMES DAVID S., "THE EVIDENCE FOR REPRESSION: AN EXAMINATION OF SIXTY YEARS OF RESEARCH",
HOLTGRAVES THOMAS (1995), "REPRESSORS: WHAT DO THEY REPRESS AND HOW DO THEY REPRESS IT?", J.O. RESEARCH IN PERSONALITY, VOL 29(3) PP.306-317.
KUNZEEDORF ROBERT, "REPRESSION: ACTIVE CENSORSHIP OF STRESSFUL MEMORIES", IMAGINATION, COGNITION AND PERSONALITY, VOL 13(4), PP.291-302.
KREITLER SHULAMITH,(1990) "REPRESSION AND THE ANXIETY DEFENSIVENESS FACTOR", PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 11((6), PP.559-570.
MCELROY SUSAN (1995),"RECOVERD MEMORY THERAPY: FALSE MEMORY SYNDROME AND OTHER COMPLICATIONS", PSYCHIATRIC ANNALES, VOL 25(12), PP.731-735.
MYERS LYNN, (1996), "THE ATTRIBUTIONAL STYLE OF REPRESSIVE INDIVIDUALS", J.O. SOCIAL PSYCHOLOGY, VOL 136 (1), PP.127-128.
MARTINEZ TABOAS (1996), "REPRESSED MEMORIES: SOME CLINICAL DATA CONTRIBUTING TOWARD ITS ELUCIDATION", AMERICAN J.O. PSYCHOTERAPHY, VOL 50(2) PP.217-230.
OFSHE RICHARD, (1994), "RECOVERD MEMORY THERAPY AND ROBUST REPRESSION: INFLUENCE AND PSEUDOMEMORIES", INTEGRATION J. O. CLINIC AND EXPERIMENTAL HYPNOSIS, 42, PP.391-410.
PENNEBAKER JAMES (1996), "RECOVERD MEMORY IN CONTEXT: THOUGHT AND ELABORATION ON BOWERS AND FARVOLDEN", PSYCHOLOGICAL BULLETIN, VOL 119(3), PP. 381-385.
PETERSON R.G, (1994), "THE REALITY OF REPRESSED MEMORIES", COMMENT, 49, PP.443-453.
REISER LYNN WHISNANT,(1994) "REMEMBERD CHILDHOOD ARTIFACTS: WINDOWS TO THE PAST", PSYCHOANALYTIC STUDY OF THE CHILD, VOL 49, PP. 241-262.
RILEY M.S, GREENO J.G, HELLER J.I.(1983) , THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S PROBLEM - SOLVING ABILITY IN ARITHMETIC, IN "THE DEVELOPMENT OF MATEMATICAL THINKING CHILDREN" EDITED BY GINSBURG H.P., NEW-YORK ACCADEMIC PRESS.
SARBIN THEODORE,(1995) "A NARRATIVE APPROACH TO "REPRESSED MEMORIES", J. O. NARRATIVE AND LIFE HISTORY, VOL 5(1) PP.51-66.
SINGER JL, (1990), REPRESSION AND DISASOCIATION, CHICAGO UNIVERSITY PRESS.

תגים:

מודעות עצמית · מנגנון הדחקה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מנגנון ההדחקה", סמינריון אודות "מנגנון ההדחקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.