היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65356
בחינת הקשר בין המשתנים בחברת "סלקום"
9,047 מילים (כ-28 עמ'), 39 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62736
ניתוח המושג 'חברה אזרחית' ויישומו בישראל.
2,865 מילים (כ-9 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64190
מקומם החברתי של סרבני השירות בצבא, והצגתם כחלק מפעילותה של החברה האזרחית בישראל.
3,185 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 62247
בחינת שתי התארגנויות אזרחיות בכפר.
6,975 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63729
הקשר בין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית מותנה בסטטוס העובד, בקרב עובדי המגזר הבדואי של "שירותי בריאות כללית"
13,217 מילים (כ-40.5 עמ'), 57 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 62079
סקירה קצרה של תהליך המעבר לחברה אזרחית בישראל.
1,409 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 65011
האם קיים קשר בין סגנון המנהיגות הנתפס של המנהלים לבין רמת המחויבות הארגונית של העובדים בחברת "טוב טעם" ?
3,876 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64300
מהן הסיבות להופעתן של "החברה הצבאית" ו"החברה האזרחית" בישראל, והאם תהליך זה מעיד על הופעתו של שסע נוסף בחברה הישראלית.
6,278 מילים (כ-19.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65388
הקשר בין המחויבות הארגונית לבין שביעות הרצון וההנעה בחברות סלקום ובזק.
11,265 מילים (כ-34.5 עמ'), 45 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100