היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 99
עבודה מס' 65356
בחינת הקשר בין המשתנים בחברת "סלקום"
9,047 מילים (כ-28 עמ'), 39 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64407
סיבת ההתנדבות לפעילות בעמותה, ניתוח של האוכלוסייה הפונה לקבלת שירותים מן העמותה, תחומי הפעילות העיקריים שלה ורמת המחויבות של המתנדבים בה כלפי ערכיה ומטרותיה.
8,677 מילים (כ-26.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65388
הקשר בין המחויבות הארגונית לבין שביעות הרצון וההנעה בחברות סלקום ובזק.
11,265 מילים (כ-34.5 עמ'), 45 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67290
הקשר בין אקלים ארגוני, מחויבות ארגונית, למידה ארגונית נתפסת לבין תפיסת העובדים את איכות המוצרים החדשים בחברת מיטרוניקס.
13,802 מילים (כ-42.5 עמ'), 60 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 64190
מקומם החברתי של סרבני השירות בצבא, והצגתם כחלק מפעילותה של החברה האזרחית בישראל.
3,185 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 62736
ניתוח המושג 'חברה אזרחית' ויישומו בישראל.
2,865 מילים (כ-9 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62079
סקירה קצרה של תהליך המעבר לחברה אזרחית בישראל.
1,409 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 62247
בחינת שתי התארגנויות אזרחיות בכפר.
6,975 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64625
האם קיים קשר בין סגנון ניהול למשתנים אחרים, ואם כן מהו הסגנון האפקטיבי ביותר לייצור מחויבות ושמירת ידע.
10,197 מילים (כ-31.5 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 99