היישום אינו מחובר לאינטרנט

החברה האזרחית בפסוטה (חקר מקרה)

עבודה מס' 062247

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת שתי התארגנויות אזרחיות בכפר.

6,975 מילים ,11 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. שאלת המחקר
ג. שיטה
רקע תיאורטי
א. מקורות החברה האזרחית
ב. טיבה של החברה האזרחית
ג. איזון חברתי תלת-מגזרי
ד. ערכי המגזר השלישי
1. חופש
2. שוויון
3. שיתוף-פעולה
ה. המבנה החברתי התלת מגזרי
ו. החברה האזרחית בישראל
ז. מטרותיה המעשיות של החברה האזרחית בישראל
1. התארגנות עצמית - "השולחן העגול"
2. יצירת שני "שולחנות עגולים" נוספים
3. "השולחן המשותף", התלת-מגזרי
מחקר איכותני החברה האזרחית בכפר פסוטה
א. שדה המחקר
1. תיאור הישוב-הקהילה
2. היסטוריה
3. מקורות פרנסה
4. חינוך
ב. חברה אזרחית בפסוטה
1. האחים ג'רייס ממקימי אגודת "אל ארד" לראשות המועצה בפסוטה
2. כשלון בהקמת חדר כושר
ג. חברה אזרחית בפסוטה לשיפור איכות וחזות הסביבה של הכפר
1. תחילת היוזמה
2. גינון קהילתי בפסוטה
3. פרס איכות הסביבה לרשות המקומית פסוטה - התשנ"ג 1993
ד. חברה אזרחית להקמת בית ספר קהילתי ניסויי בפסוטה
1. מהו בית-הספר הקהילתי?
2. הנחות יסוד לרעיון בית הספר הקהילתי
3. מטרות בית הספר הקהילתי
4. חזון בית- הספר הקהילתי בפסוטה
5. מהות הניסוי
6. טבלה - תוכנית פעולה הנגזרת מרשימת הקדימיות לשנה"ל תשס"א
7. טבלה - סיכום תכנית הפעילות לשנה"ל תשס"א
8. טבלה - קדימות הנגזרת מתפיסת העולם של ביה"ס
9. טבלה - קדימות הנגזרת מיעדי מערכת החינוך
10. טבלה - סיכום תכנית העבודה לשנה"ל תשס"א
11. טבלה - תלב"ס ייחודי
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
השלטון הוא הגוף האחראי והמוסכם על האזרחים שתפקידו לארגן את החיים במדינה, לקבל
החלטות, לקבוע סדרי עדיפויות בנושאים הנוגעים לחברה כולה ולתרום לרווחה של החברה כולה.
השלטון מופקד על החוק, הסדר והמשפט, החינוך והרווחה, הכלכלה, ביטחון הפנים וביטחון החוץ.
השלטון פועל בסיוע נבחרי ציבור, פקידים ממונים ואזרחים הממלאים תפקידים קבועים או זמניים
במוסדות של השלטון - משרדי הממשלה, בית המשפט, המשטרה, הצבא ושירותי הביטחון השונים.
שלטון יכול להיות מרוכז בידי מלך ועוזריו, נשיא, ראש ממשלה, ראש צבא, מפקד כוחות המשטרה
ופקידים בכירים.
כיום, מקובל לזהות גורמים נוספים (אחת מהן היא "החברה האזרחית") שיש להם השפעה
משמעותית על ניהול החיים במדינה. אלה הם אזרחים שיש להם השפעה משמעותית על החיים
הציבוריים למרות שהם אינם חלק מהשלטון. תהליכי השפעה אלה מוכרים הן בחברות דמוקרטיות
והן בחברות שאינן-דמוקרטיות.
כתושב הכפר הנוצרי פסוטה המעורה בחיי הקהילה, ברצוני להצביע על מספר התארגנויות
להקמתה של חברה אזרחית בכפר. אשר רק שתיים מהן התממשו: הראשונה, התארגנות אזרחית
שפעלה נמרצות לשיפור איכות וחזות הסביבה של הכפר והשניה, התארגנות אזרחית שפעלה
להקמתו של בית ספר ניסויי קהילתי.

שאלת המחקר
האם ניתן לכלול את שתי ההתארגנויות הנ"ל בתחום ההגדרה של חברה אזרחית? אם כן! מה היו
הגורמים לכישלונן ו\או הצלחתן של התארגנויות אלו כחברה אזרחית בכפר?

שיטה
במוקד הסמינריון שני חלקים עיקריים:
רקע תיאורטי: בו אציג תיאוריות ומחקרים הדנים בטיבה של "חברה אזרחית".
מחקר איכותי: שיתאר את הקמתן פעולתן ותרומתן של שתי ההתארגנויות בכפר פסוטה כחברה
אזרחית.

מקורות:

איש-שלום, ד. (1990). "עצומה לשיפור איכות הסביבה" מתוך: הביוספירה י"ט 6, מרץ.
בן-אהרון, י. (2001). חברה אזרחית בישראל- טיוטה לאמנה חברתית חדשה. הוצאת הרדוף.
גורביץ', ד. וערב, ד. (2002). מילוניום - תרבות, תקשורת וחיי היומיום, הוצ' בבל, תל אביב.
הירשברג, י. (1993). "פרסי איכות הסביבה לרשויות מקומיות - התשנ"ג 1993", מתוך: הביוספירה כ"ב 8-9, מאי - יוני 1993.
יצהר, ר. זוהר, א. וקמיר, ד. (2000). בתי ספר קהילתיים על יסודיים בישראל- הנחות יסוד, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך, ירושלים.
סליגמן, א. (2001). השגות על תפיסות החברה האזרחית והמעלה האזרחית בעשור האחרון של המאה ה-20. בתוך: פלד, י. ואופיר, ע. (עורכים). ישראל: מחברה מגויסת לחברה אזרחית?, ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.
פלד, י. ואופיר, ע (עורכים). (2001). ישראל: מחברה מגויסת לחברה אזרחית?, ירושלים: מכון ון ליר ותל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
פרידמן, י. (תש"ן). התנהגות אוטונומית נורמטיבית של המורה והמנהל. בתוך: יצחק פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע. ירושלים: מכון סאלד.
רוזן, ל. (2001). מושג החברה האזרחית. בתוך: פלד, י. ואופיר, ע. (עורכים). ישראל: מחברה מגויסת לחברה אזרחית?, ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.
שנער, מ. (2000). בית-הספר הקהילתי מיישם את עקרונות בית-הספר בניהול עצמי, תחום נוער וקהילה, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך.
Nicanor, P. (2000). Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding, CADI and GlobeNet3 Publication, Manila and NY, www.globeNet3.org

תגים:

איזון · בישראל · האזרחית · החברה · החברתי · המבנה · המגזר · המעשיות · השלישי · התלת · חברתי · טיבה · מגזרי · מטרותיה · מקורות · ערכי · תלת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "החברה האזרחית בפסוטה (חקר מקרה)", סמינריון אודות "החברה האזרחית בפסוטה (חקר מקרה)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.