היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20079
הצגת עיקרי תורתו של רולס ליחסי דת-מדינה ודיון במספר מקרים החשובים לתקופתנו.(הפלות, מיהו יהודי, ועוד)
4,023 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 69371
סקירת נתונים ועיבוד אקונומטרי באמצעות משוואת רגרסיה.
4,992 מילים (כ-15.5 עמ'), 33 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 21458
סקירת שוק הדלק, בדיקה אמפירית לגורמי השינוי במחירי הנפט (כלכליים, בירוקרטיים), גישות כלכליות עולמיות להערכת מדיניות הנפט ועוד.
5,776 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60988
סקירת תופעת הרדיו הפיראטי בעשור האחרון תוך התייחסות להתמודדות רשויות השלטון עם התופעה.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 34 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20561
סקירת התיירות בישראל, בתי הארחה לסוגיה מתחילת המאה, מאפייני בניית בתי מלון בישראל.
4,597 מילים (כ-14 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63360
השאלות החוקתיות הנוגעות לחלוקת משאבי הקרקע בישראל והשתלבותם במרקם הלאומי של יחסי יהודים וערבים בישראל.
13,529 מילים (כ-41.5 עמ'), 57 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 65964
האם המינויים הפוליטיים בשירות הציבורי בישראל פוגעים בעיקרון המקצועיות של המנהל הציבורי בישראל?
6,301 מילים (כ-19.5 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 31324
סקירה של התפתחות הכלכלה הפוליטית בישראל ודיון במקרה בינוי ושיכון בישראל.
3,800 מילים (כ-11.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68068
דיון במדיניות העסקת עובדים בישראל, והדעות השונות של האוכלוסיה הכללית ושל קובעי המדיניות השונים בישראל.
2,833 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100