היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62020
בדיקת רשויות מקומיות מהמגזר הערבי במחוז צפון.
13,432 מילים (כ-41.5 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62168
אבטלת נשים בישראל במגזר היהודי והערבי.
3,936 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 61958
מחקר הבודק מה מידת ההשפעה שיש למעורבות של הורים במגזר הערבי על הישגיו הלימודיים של הילד.
10,469 מילים (כ-32 עמ'), 44 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61957
מחקר בנושא והצעה לטיפול באמצעות יצירה והבעה
12,065 מילים (כ-37 עמ'), 47 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61956
מחקר בחינוך הבודק האם הסביבה הפיזית הבית ספרית משפיעה על רמת המשמעת הבית ספרית.
17,629 מילים (כ-54 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62224
בחינת פער עמדות של סטודנטים ערבים ויהודים בשאלה- האם קיים שוויון ואי אפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.
6,555 מילים (כ-20 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62264
מחקר כמותי ואיכותי.
12,368 מילים (כ-38 עמ'), 54 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62409
השפעת מיעוט החופשות על מגזר הסיור במשטרה.
8,636 מילים (כ-26.5 עמ'), 17 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62406
מאפייני החינוך במגזר הערבי בישראל.
3,684 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100