היישום אינו מחובר לאינטרנט

אסטרטגיות הישרדות של ארגונים - חקר מקרה של עמותה (הצעה למחקר)

עבודה מס' 068222

מחיר: 338.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית של גישות להישרדות ארגונית והצעה לחקר מקרה של עמותת "יום יבוא" (שם בדוי).

5,668 מילים ,24 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

נקודת המוצא של כל התיאוריות הארגוניות היא שארגונים שואפים לשרוד (מושקוביץ, 1993; סמואל, 1996Bedeian, 1984; Bedeian & Zammuto, 1991; Kaufman,1985; Minkoff, 1999 ;). התיאוריות השונות מסבירות כל אחת בדרכה את השרדות הארגון מנקודת מבט אחרת.
ע"מ להישרד, נדרשים ארגונים, כמערכות פתוחות, להתייחס לאילוצים פנימיים וחיצוניים כאחד. מאחר והארגונים אינם פועלים בחלל ריק יש חשיבות רבה ביותר בחקר השפעות הסביבה הארגונית על יכולת ההשרדות של הארגון. הסביבה מייצגת את מאגר משאביו החיוניים לקיומו של הארגון, וכמו כן אליה הוא מחזיר את תפוקותיו. על כן, בנסותנו להבין את תהליכי ההשרדות של ארגון מסוים עלינו לנתח את יחסיו עם הסביבה ונסיונותיו לתמרן בה (סמואל, 1996).
חקר תהליכי הישרדות לעומת מוות ארגוני בארגונים ללא כוונת רווח אמנם צובר תנופה החל משנות ה 80 של המאה הקודמת, אולם הוא חסר בניתוחי עומק בשיטות כגון חקר מקרה (עיני, 1999). אחת הסיבות לכך יכולה להיות המחסור בתיעוד מסודר של תהליכי קבלת ההחלטות וחוסר בתיעוד של הפעילויות שננקטו ע"מ לנסות ולהחלץ מהמצב (Herman, 1993). טענה נוספת שעולה היא שהמחקרים שנעשו התמקדו בעיקר בתהליכי צמיחה של ארגונים מסוג זה, אך לא באסטרטגיות שננקטו לאחר שהארגון זיהה שהוא עומד מול קשיים ואיום קיומי (עיני, 1999; Herman, 1993). חוקרים שבחנו אסטרטגיות הישרדות בקרב ארגונים ללא כוונת רווח טוענים שחסר תיעוד מעמיק של ההיסטוריה של ארגונים שהצליחו לשרוד, על מנת להבין את מכלול הסיבות שהביאו לשינויים, על מנת שניתן יהיה להשוותם לארגונים אחרים וללמוד מכך להמשך (Bielefeld, 1994; Salipante & Golden- Biddle, 1995). שתיים מהגישות המתארות הישרדות ארגונים הן גישת המטרות וגישת המשאבים.
במחקר עצמו יתואר תהליך של שינוי במטרות שביצעה עמותה גדולה ע"מ להתאים עצמה למציאות המשתנה בסביבתה. בהמשך לכך תיבחן השאלה, האם השינוי במטרות שבו נקטה העמותה הגביר את יכולת הישרדותה או שמה לא השפיע עליה בצורה משמעותית.
גישת המשאבים מגדירה יעילות ארגונית לפי מידת היכולת של ארגונים לגייס משאבים מסביבתם החשובים להישרדותם. במחקר זה יתואר תהליך דומה של פיצול ארגוני שביצעה העמותה הנחקרת מתוך כוונה להגביר את יכולת גיוס המשאבים שלה, ומכאן גם שאלת המחקר המתאימה: האם תהליך הפיצול הארגוני הגביר את יכולת ההישרדות של העמותה הנחקרת ועמותות הבת שהקימה, או לא.

מטרתו של מחקר זה תהיה לבחון שתי אסטרטגיות הישרדות שנקט הארגון הנחקר (בהתאם לגישת המטרות וגישת המשאבים). לשם כך נבחרה עמותה שתיקרא להלן "יום- יבוא" (שם בדוי). העמותה פעלה במשך שש שנים עד 12/01. העמותה הצמיחה מתוכה מספר עמותות בת, שלמרות מותה של עמותת האם עדיין פועלות.

תוכן העניינים:
מבוא
עמותת "יום- יבוא" - סקירה כללית
1. סקירת ספרות
גישת המערכות הפתוחות
שינוי ארגוני והתאמה לסביבה בקרב ארגונים ללא כוונת רווח
מודל השינוי במטרות
גישת המשאבים
2. מערך המחקר
מטרות המחקר
שאלות המחקר
שיטת המחקר
איסוף הנתונים

ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

אחד הכלים הידועים בספרות העסקית להגברת היכולת לגייס משאבים מהסביבה הינו שינוי בזהות הארגון (Organizational Identity). שינוי ארגוני תורם להרחבת גבולות הארגון (Organizational boundaries), ומתוקף כך גם להגברת יכולת התמרון של הארגון (Kanter, Stein & Jick, 1992). המחברים מתארים ארבעה סוגים עיקריים של שינוי בזהות הארגונית: מיזוג, פיצול, הסכמים אסטרטגיים ורכישה. אסטרטגיית הפיצול ( Divestiture) לפי הגדרתם מוציאה מחוץ לארגון רכיבים שהיו בתוכו ובכך יוצרת לו גבולות חדשים. לפי אסטרטגיה זו לאחר הפיצול יכולים להמשיך ולהתקיים קשרים בין הארגון שהוצא החוצה לבין הארגון "האם" או להתבטל כליל.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אסטרטגיות הישרדות של ארגונים - חקר מקרה של עמותה (הצעה למחקר)", סמינריון אודות "אסטרטגיות הישרדות של ארגונים - חקר מקרה של עמותה (הצעה למחקר)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.