היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 66199
סקירת מקורות וניתוח נתונים מהשנים 1981-2004
3,491 מילים (כ-10.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64590
האם קידום מקצועי בארגון הנבדק (חברת כתר פלסטיק), מושפע רק מגורמים סובייקטיביים או מושפע גם ממינו של העובד.
7,119 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65780
הערכת שוויין של מניות, ובחינת האופן שבו מושפע שווי זה מהודעות של החברה.
7,611 מילים (כ-23.5 עמ'), 16 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 21501
עד כמה מושפע חלוקת תקציב הרשות (תקציב פיתוח מול תקציב שוטף) מהזהות הפוליטית של ראש המועצה. כולל מחקר אמפירי.
2,920 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63593
השינוי שחל בהתנהגות ההצבעתית ממערכת בחירות 1999 למערכת בחירות 2003 כתוצאה מאירועי אינתיפאדת 2000.
5,781 מילים (כ-18 עמ'), 7 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 63906
כיצד שינויים באקלים בעקבות הפרעות הביאו לשתי דרכי פעולה סותרות: דרך הביניים של וצימן ודרכו של ז'בוטינסקי.
9,710 מילים (כ-30 עמ'), 12 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62064
דיון תיאורטי בנוושא וטיפול אישי (במסגרת מחקר פעולה) בתלמיד בעייתי בעל רקע אקלים משפחתי שלילי.
13,537 מילים (כ-41.5 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66223
האם סגנונות ההוראה השונים יכולים לעזור בשיפור אקלים הכיתה ובחינוך לערכים.
11,668 מילים (כ-36 עמ'), 31 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60910
סקירה תיאורטית בנושא התקשורת הבינאישית ודיון בשאלה האם ניתן לעשות לשיפור דפוסי התקשורת.
3,875 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33