היישום אינו מחובר לאינטרנט

פרסום הודעות על הפירמה והשפעתן על שערי המניה בבורסה

עבודה מס' 065780

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הערכת שוויין של מניות, ובחינת האופן שבו מושפע שווי זה מהודעות של החברה.

7,611 מילים ,16 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

ערכן של המניות השונות בשוק ההון מושפע ממגוון רחב של גורמים. חלק מגורמים אלו הנם גורמים חיצוניים המשפיעים על ההשקעה בשוק ההון, העדפות המשקיעים, שיעורי ריבית ומדד וכיוב'. לעומת זאת, חלק משמעותי מן הגורמים המשפיעים על ערכם של ניירות ערך הנם גורמים פנימיים: גורמים הקשורים בחברות המנפיקות את ניירות הערך. המניה, כשטר בעלות חלקית בחברה, קשורה קשר סבוך בחייה של החברה עצמה. ערכה של המניה, משקף בין היתר את ערכה של החברה, כפי שהוא נתפס בעיני כוחות השוק.

עבודה זו תעסוק בהערכת שוויין של מניות, ובבחינת האופן שבו מושפע שווי זה מהודעות של החברה. על פי החוק, מחויבות כיום חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה לגלות בהודעה פומבית כל מידע מהותי הנוגע לחברה, שאינו מטבעו נחלת הציבור. מטרתה של הוראה זו היא כפולה: מחד, היא באה להגן על המשקיעים בשוק מפני מסחר בלתי הוגן, ומאידך, לשפר את יעילותו המידעית של השוק. כיצד, אם כן, משפיעות הודעות החברה על מחירי המניה? במיוחד, תתרכז העבודה בבחינת תגובת השוק לפרסום הודעות על מצב החברה, לפני ובסמוך לפרסומן של הודעות החברה.
כמו כן, תכיל העבודה סקירה של המודלים השונים הקיימים כיום במטרה להעריך את שוויין של מניות. עד לסוף שנות ה-70, נשלט תחום זה על ידי עבודתו של Sharpe ומודל ה- C.A.P.M שנבנה על ידו. כיום, ראוי להתייחס למספר מודלים שונים להערכת שווי מניה, בינהם, המודל הפיננסי שפותח כתשובה למגבלותיו של מודל C.A.P.M, הלוא הוא מודל ה-A.P.T . כיצד משפיע השימוש במודלים השונים על הערכת שווי המניה?
במהלך הפעילות בשוק ההון, נודעת חשיבות מיוחדת להערכת שוויה הנורמלי של מניה ביום עסקים רגיל. בעבודה זו אנסה להשיב על השאלה, כיצד מושפע שווי זה מהודעות החברה, חיוביות או שליליות? האם ניתן לקבוע בבירור כי מחירי המניות בשוק ההון מגיבים באופן מיידי לפרסום הודעות על מצב החברה?

מודל המחקר
עבודה זו תבדוק את תקפותה של השערה עיקרית אחת:
* מחירי המניות בשוק ההון מגיבים באופן מיידי להודעות בדבר מצב החברה.
1) השערה זו תיבדק על ידי ניתוח סטטיסטי והשוואת מחיריהן של 15 מניות שונות מחמישה ענפים שונים לפני ואחרי פרסומם של דו"חות כספיים של החברה.הענפים שנבחרו:נדל"ן, אחזקה,ביטוח,פיננסים והשקעות,תעשיה.
2) כל הענפים הנבדקים נבחרו באופן אקראי וכמו כן כל מניה ומניה מכל ענף נבחרה באופן אקראי.

כל המניות שיבדקו הנן מניות הנסחרות בבורסה בת"א.

המחקר יתנהל על פי הפירוט הבא:
1) יבדקו מחירי מניות 5 ימי עסקים לפני פרסום הדו"ח הכספי ו-5 ימי עסקים לאחר פרסום הדו"ח . זאת בהתאם למטרת המחקר, בחינת תגובתם המיידית של מחירי המניות.
2) המחקר יתרכז באירוע דיווחי מסוג אחד בלבד, פרסום דו"ח כספי לרבעון השלישי של שנת 2006. זאת בהתאם למטרת המחקר ועל מנת למנוע הבדלים הנובעים מסוגי האירועים הדיווחיים השונים. יום פרסום הדו"ח הינו 29/11/2006
3) המחקר יתרכז בקיומם, או אי קיומם של הבדלים בין מחירי המניות מלפני פרסום הדו"ח מול מחירן אחרי הפרסום.

מגבלות המחקר:
1) אין באפשרותו של מחקר זה לנתח את מגמות התנועה במחירי המניות בהתאם לתוכנם של הדו"חות הכספיים.
2) אין באפשרותו של מחקר זה לבחון את השפעתם של גורמי שוק על תנועתיות המניות. על מנת לשלול פגיעה בתוקפו הפנימי של המחקר כתוצאה משינויים יומיים במצב השוק, נאספו נתוני המניות בתאריכים שונים.
3) אין באפשרותו של מחקר זה לבחון את השפעתם של גורמים ענפיים על תנועתיות המניות. על מנת לשלול פגיעה בתוקפו הפנימי של המחקר כתוצאה משינויים ענפיים, נבחרו מניות של חברות העוסקות בענפים שונים.
4) אין באפשרותו של מחקר זה לנתח הבדלים על רקע אופי החברות, ומצבן הכלכלי. על מנת לשלול פגיעה בתוקפו הפנימי של המחקר כתוצאה מגורמים אינטרה-חברתיים נבדקו נתוני המסחר של 15 חברות שונות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 תנודתיות מניה
2.2 הערכת שווי מניה
2.2.1 הערך הנכסי
2.2.2 מודל הערכת דיבידנדים
2.2.3 מודל הצמיחה הקבועה
2.2.4 מודל מכפיל הרווחP/E-
2.2.5 מודלCAPM להערכת שווי מניה
2.2.6 מודל APT להערכת שווי מניה
2.2.7 מודלים נוספים
3. מודל המחקר
4. ממצאי המחקר
5. סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בן חורין מגדיר את שווי המניה כערך הנוכחי של התזרים הכספי הצפוי ממנה. היות שכך, מציין בן חורין כי ערכה של המניה תלוי במידה רבה בציפיות המשקיעים לגבי ביצועי החברה בעתיד. מחירי המניות בשוק רגישים לתחזיות המשקיעים לגבי הפעילות הכלכלית של המגזר העסקי כולו, של הענף ושל החברה עצמה(1). תנודתיות במחיר המניה, היינו, שינויים במחיר, עשויה להיגרם על ידי כל אחד ממגוון רחב של גורמים בתוך החברה עצמה ומחוצה לה.

תגים:

תנדתיות · מניה · הערכת · שווי · הערך · הנכסי · מודל · הערכת · דיבידנד · הצמיחה · הקבועה · APT · CAPM · מכפיל · רווח · GCAPM

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פרסום הודעות על הפירמה והשפעתן על שערי המניה בבורסה", סמינריון אודות "פרסום הודעות על הפירמה והשפעתן על שערי המניה בבורסה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.