עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "מודל פורטר":

עבודה מס' 60093 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח אסטרטגי- המודלים של פורטר, 2001.
ענף הבניה מול ענף יצור מוצרים קפואים ומוצרי בשר.
1,941 מילים (כ-6 עמודים), 8 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה הנוכחית היא לנתח שני ענפים מבחינת הכוחות המתחרים על פי המודל של פורטר. הענפים שיבחרו הם ענף הבניה- מוצרי הבניה וכד' מול ענף מוצרים קפאים ומעדנים של חברות כמו זוגלובק, מעדני יחיעם וכד'.
המודל של פורטר מתייחס בין השאר ל- ספקים, לקוחות, מוצרים תחליפיים ומשלימים, סביבת הפעילות, מתחרים.

תוכן העניינים:
מבוא
ענף הבניה
2.1     סביבת הפעילות
2.2     מתחרים
2.3     ספקים
2.4     לקוחות
2.5     מוצרים
ענף המוצרים הקפואים (זוגלובק)
3.1     לקוחות
3.2     סוג המוצר
3.3     מגמות ותנודות בענף
3.4     מתחרים ענפיים ומתחרים פוטנציאליים
3.5     ספקים
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50401 SHOPPING CART DISABLED
מודל חמשת הכוחות של פורטר, 2000.
הגדרת אסטרטגיה עסקית, סקירת המודלים של פורטר ותיאור של יישום המודל.
2,270 מילים (כ-7 עמודים), 4 מקורות, 141.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אנסה לבחון את טענתו של פורטר שחברות צריכות להתחרות באסטרטגיות כלליות, כמו כן אנסה להעריך את האסטרטגיות הכלליות של פורטר.
תחילה, אסביר ואתאר אסטרטגיות כלליות ואת הניסיון של החברה להשיג התאמה בין הסביבה בה היא פועלת, וכמו כן את הגדרת העסק שתקבע את הסביבה הרלוונטית לפעולות החברה.
אסטרטגיה בנויה ותלויה ביחס למרכיבים שונים : הסביבה, המשאבים, הערכים, ולכן לארגון גדול תהיה אסטרטגיה שונה מאשר לארגון קטן.
כמו כן אפרט ואסביר רמות שונות של אסטרטגיה, על מנת שארגון יוכל לשרוד ולהתאים את עצמו לשוק המתפתח טכנולוגית ושיווקית.
אמשיך ואפרט את חמשת הכוחות התחרותיים של פורטר ואת האסטרטגיות הכלליות של פורטר. כמו כן, אתאר את מימוש ויישום האסטרטגיות בתוך הארגון דרך האסטרטגיה עצמה - מבנים - תהליכים - תגמולים ואנשים.
אנסה להסביר את מורכבות קבלת ההחלטות בתוך הארגון ואביא מודל לקבלת החלטות רציונאליות אם כל היתרונות והחסרונות שבכך.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א'-אסטרטגיה
פרק ב'-חמשת הכוחות התחרותיים של פורטר
פרק ג'-פיתוח ויישום האסטרטגיות בתוך הארגון
פרק ד'-המודל הטהור הרציונאלי
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 67191 SHOPPING CART DISABLED
מודל חמשת הכוחות של פורטר, 2008.
בחינת השאלה האם מודל חמשת הכוחות של פורטר עומד במבחן הזמן.
4,425 מילים (כ-13.5 עמודים), 10 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מודל חמשת הכוחות התחרותיים של פורטר גורס שרווחיות הענף היא פונקציה של פעילות גומלין בין חמש כוחות: כוח המיקוח של הספקים, כוח המיקוח של הקונים, איום כניסה של מתחרים חדשים, איום של מוצרים תחליפים ועוצמת היריבות בין המתחרים הקיימים.
השיקול שהביא אותי לבחירת הנושא הוא חשיבות מודל זה המשמש לניתוח ענף שכן ממודל זה ניתן להסיק האם הענף הוא אטרקטיבי ומהם סיכויי הרווחיות בענף. ככל שהכוחות התחרותיים חזקים יותר כך סיכויי הרווחיות של חברות בענף נמוכים יותר ואטרקטיביות הענף נמוכה יותר. בהסתמך על המידע המתקבל מניתוח חמשת הכוחות ההנהלה יכולה לקבוע כיצד להשפיע על או להשתמש במאפיינים של השוק הרלוונטי. במסגרת חקר חמשת כוחות הענף, חברה רוכשת את התובנות הנדרשות כדי לקבוע את מידת האטרקטיביות של הענף מבחינת הסיכויים להשיג תשואות על או לפחות תשואות סבירות על ההון המושקע. באופן כללי, ככל שהכוחות התחרותיים חזקים יותר, כך סיכויי הרווחיות של החברות בענף נמוכים יותר. ענף לא אטרקטיבי מתאפיין במחסומי כניסה נמוכים, בספקים ובקונים בעלי עמדות מיקוח חזקות , באיומים חמורים מצד מוצרים תחליפים וביריבות חריפה בין המתחרים. מאפיינים אלה מקשים מאד על החברות בענף כדי להשיג תחרותיות אסטרטגית ולהרוויח תשואות מעל לממוצע. לחלופין, ענף אטרקטיבי מתאפיין במחסומי כניסה גבוהים, בספקים ובקונים בעלי עמדות מיקוח חלשות, במעט איומים מצד תחליפים וביריבות תחרותית מתונה יחסית.

השאלה המחקרית שברצוני לבחון בעבודה זו היא: האם מודל חמשת הכוחות של פורטר עומד במבחן הזמן?
במילים אחרות, אנסה לבחון האם מודל חמשת הכוחות של פורטר עדיין מעשי כיום, שכן מודל זה נוצר בשנות השמונים המוקדמות. תקופה זו אופיינה על ידי תחרות קשה, התפתחויות מחזוריות ומבנה שוק יציב יחסית ומכאן המטרות העיקריות של הארגון היו רווחיות והישרדות. בתקופה זו ההתפתחות של מירב השווקים הייתה יציבה למדי וניתנת לחיזוי בהשוואה לדינמיות של היום.
הרעיונות של פורטר הפכו יותר ויותר נושאים לביקורת תחת הרושם של התפתחות טכנולוגיות חדשות במהלך העשור האחרון. המבקרים ציינו שהתנאים הכלכליים השתנו ביסודם מאז.
בעבודה זו אנסה לענות על השאלה האם מודל חמשת הכוחות התחרותיים של פורטר רלוונטי גם היום.  

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 נושא העבודה  
1.2 שאלת המחקר
2. נתונים כלליים על מייקל פורטר ומודל חמשת הכוחות
3. חמשת הכוחות התחרותיים של פורטר
3.1 כוח המיקוח של הספקים
3.2 כוח המיקוח של הקונים
3.3 איום כניסה של מתחרים חדשים
3.3.1 חסמי כניסה לשוק
3.4 איום של מוצרים תחליפים
3.5 עוצמת היריבות בין המתחרים (מתחרים ישירים)
4. השימוש במידע מניתוח חמשת הכוחות
4.1 ניתוח סטטיסטי
4.2 ניתוח דינמי
4.3 ניתוח של אפשרויות
5. שימוש במודיעין עסקי עבור המודל
6. הביקורת על המודל
7. מעבר לפורטר- הביקורת על הביקורת של המודל
7.1 שלושת הכוחות החדשים של דאונס (Downes)
7.2 ביקורת- האם מודל פורטר עדיין מעשי?
8. סיכום
9. רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
ניתוח על פי חמשת הכוחות מאפשר לקבוע את האטרקטיביות של השוק. הוא מספק תובנות לגבי רווחיות. מכאן שהוא תומך החלטות לגבי כניסה או יציאה מהשוק ועל פלח השוק הרלוונטי. בנוסף, מודל זה יכול לשמש לשם השוואה של השפעת הכוחות הארגוניים על הארגון עצמו והשפעתם על המתחרים. למתחרים יכולות להיות מספר אפשרויות תגובה לשינויים בכוחות התחרותיים בהתאם למשאביהם ויכולותיהם השונות. זה יכול להשפיע על השוק כולו (Dagmar, 2001).
 
עבודה מס' 66816 SHOPPING CART DISABLED
ענף הפלסטיקה והגומי בישראל - ניתוח לפי מודל חמשת הכוחות של פורטר, 2006.
תיאור ענף הפלסטיקה והגומי בישראל וניתוח המצב לפי מודל חמשת הכוחות של פורטר: איום שחקן חדש, כמו מיקוח של ספקים, כוח מיקוח של לקוחות, מוצרים תחליפיים ועוצמת התחרות בין המתחרים הקיימים בשוק הרלבנטי.
2,738 מילים (כ-8.5 עמודים), 5 מקורות, 120.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בענף הפלסטיקה והגומי בישראל פועלים היום כחמש מאות יצרני מוצרי פלסטיקה וגומי וכמאה חמישים מעבדים של מוצרי המשך העשויים חומרי פלסטיקה וגומי. כמו כן, קיימים גם משתמשים רבים ומגוונים בשירותי ענף זה ,כגון  תעשיות החשמל, האלקטרוניקה, הרפואה ועוד, אשר משלבים חלקי פלסטיקה במוצריהם. מכאן, ההיקף התעשייתי של הענף מנותב למגוון רחב של תעשיות בישראל.

קצב צמיחתו של הענף הינו מהגבוהים במשק הישראלי: מחזור המכירות של תעשיית הפלסטיקה והגומי הישראלית בשנת 2002 היה כ-3.2 מיליארד דולר, ומהם היווה ייצוא הענף כ-1.5 מיליארד דולר. למעלה מחמישים אחוז ממפעלי הענף עוסקים בייצוא - בין אם ייצוא ישיר ובין אם ייצוא עקיף. כ-5% אחוז ממפעלי הענף המייצאים (מדובר לערך בעשרים וחמישה מפעלים) פועלים מחוץ לישראל בצורה עצמאית, במתכונות של חברות רב-לאומיות, ומחזיקים אתרי ייצור, מרכזי שיווק ומשרדי לקוחות במגוון רחב של ארצות. לצד המפעלים היצרניים בענף הפלסטיקה והגומי בישראל פועלות כשלוש מאות חברות אשר עוסקות במתן שירותים לענף, משווקות את מוצריו או מייבאות עבורו מכונות, ציוד וחומרים. מדובר בקבוצה חשובה המהווה חלק בלתי נפרד מהענף ובזכות שירותיה מצליחים היצרנים להטמיע טכנולוגיות ייצור מהמתקדמות ביותר המסייעות להם להגיש ללקוחות בארץ  ובעולם מוצר איכותי מעוצב וחדשני.

מתוך העבודה:
המודל של פורטר מבוסס על ההנחה שהאסטרטגיה העסקית צריכה להתאים להזדמנויות והאיומים של הסביבה החיצונית. קרי, אסטרטגיה תחרותית צריכה להתבסס על הבנה של מבנה השוק והדרך בה הוא משתנה. פורטר זיהה חמישה כוחות תחרותיים המעצבים כל שוק: עוצמת התחרות של המתחרים הקיימים, איום הכניסה של מתחרים חדשים, איום שבמוצרים תחליפיים, כוח הלקוחות וכוח הספקים. כוחות אלה יקבעו את העוצמה של התחרות ומכאן את הרווחיות של השוק. המטרות של אסטרטגית הנהלת החברה צריכות לגרום לשינוי של הכוחות התחרותיים הללו במידה הגורמת לשיפור מיצובו של הארגון. במילים אחרות, המודל של פורטר תומך בניתוח של הכוחות המניעים את השוק. בהסתמך על המידע המתקבל מניתוח חמשת הכוחות ההנהלה יכולה לקבוע כיצד להשתמש במאפיינים של השוק הרלוונטי.
 
עבודה מס' 62014 SHOPPING CART DISABLED
המודל הסיעודי והמודל ההומניסטי, 2000.
הבהרת המודלים
3,039 מילים (כ-9.5 עמודים), 5 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המודל הסיעודי - המודל הסיעודי האידיאולוגי הוא בראות האדם כאובייקט לטיפול מניפולציה ע"י מוסדות החברה ותקנותיו. כלומר, זכותו של הנזקק איננה נובעת מאישיותו, אלא מן החובה שהוטלה על גורמים אנונימיים. קיימת חובת הציות לחוקים ותקנות של החברה. האידיאל הנורמליזציה כאידיאל של איכות החיים מקובלים על מוסדות המטפלים על פי הגישה הזו רק במובן הצר ביותר כמו תנאים פיזיים (מגורים, מזון ולבוש) נחשבים בעיקר תוך התעלמות מן הפרט לממש את חלומותיו, על מנת להיות שבעי רצון.

מודל הומניסטי
תוכנית לימודים שמתבססת על מודל הומניסטי היא הנחת יסוד של האדם, שמה במרכז הטענה של הומניזם. אדם הוא רציונל אחראי על מעשיו, יש לו שליטה על התנהגותו. כל אדם בונה את הדרך שבה הוא רוצה להתנהג ולא לפי הנורמות החברתיות הכלליות. לכן אדם הוא תבונתי לפי המודל ההומניסטי. מדובר על חופש ועצמאות. המושגים חופש ועצמאות הם מאד חשובים, יש אנשים חופשיים ועצמאיים, אבל לא אוטונומים כי מערכת הסכמים נבנתה לפי נורמות חברתיות, ללא שותפות של כל החברים באותה תרבות. בגלל החברה קיימת מגבלות של הפרט. המודל ההומניסטי מתייחס לאדם בצורה שלמה.
 
עבודה מס' 69447 SHOPPING CART DISABLED
השוני בין מודל העלות לבין מודל השווי ההוגן לפי IFRS , 2010.
התייחסות ל- IAS 40 ולמיסים הנדחים, מכשירים פיננסים, הטבות לעובדים, מטבע פעילות ועוד.
5,460 מילים (כ-17 עמודים), 15 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו מתמקדת בכללי ה-IFRS הרלוונטיים, וכן ניתן התייחסות ליתרונות וחסרונות של מודל השווי ההוגן אל מול מודל העלות המקובל בתקינה הישראלית.
כמו כן אנו סוקרים את הנושא מנקודת מבטם של רואי החשבון המבקרים, היות ועליהם מוטלת האחריות לבדוק את נאותות הערכות השווי המתקבלות מהחברות, שכן לרואי החשבון המבקרים, יחד עם הנהלת הגוף המבוקר, צריכה להיות היכולת להסביר מאוחר יותר את תוצאות הדוחות הכספיים.

בעבודה זו עסקנו בבדיקת תפיסות שונות של החשבונאות:
א. הצגה לפי מודל העלות.
ב. הצגה לפי מודל שווי הוגן (IFRS).

בעבודה זו נבצע סקירה של השפעתו של IFRS על התקינה החשבונאית המקובלת בישראל. נתייחס לנקודות הבאות:
* אימוץ לראשונה
* קביעת מטבע פעילות
* תקן בין לאומי 40
* מסים נדחים
* מכשירים פיננסים
* הטבות לעובדים

בנוסף ערכנו וסקרנו מאמרים המתייחסים ליתרונות ולחסרונות של מודל השווי ההוגן מול מודל העלות. המאמרים שיוצגו בעבודה זו מתייחסים ל:
* נכסים בלתי מוחשים
* תשלום מבוסס מניות
* הצגת התחיבות
* שגיאות נפוצות

כמו כן אנו דנים באחריותו של רואה החשבון המבקר, גילוי הנדרש בדו"ח הדירקטוריון, השפעה על ההון העצמי וחלוקת הדיבידנד.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
1. IFRS -צורת חשיבה חשבונאית אחרת
תקן חשבונאות ישראלי מספר 29-אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים(IFRS)
קביעת מטבע הפעילות
תקן חשבונאות בינלאומי 40 (INVESTMENT PROPERTY)
מסים נדחיים
מכשירים פיננסיים
הטבות לעובדים
2. דעות שונות לגבי תפיסת שיטת העלות אל מול שיטת השווי ההוגן
הרלוונטיות של ערכיי הנכסים הבלתי מוחשיים המוצגים לפי שוויים ההוגן
אחריותו של רואה החשבון המבקר
תשלום מבוסס מניות
הצגת התחייבויות
השגיאה של ה- IFRS
3. גילוי הנדרש בדו"ח הדריקטוריון
4. ההשפעה על ההון העצמי
חלוקת דיבידנדים
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בהמשך להצדקת הצגת ערכים חשבונאיים לפי שווי הוגן ובניגוד לדעתם של חוקרים {הולטסון ווואטס (2001)} אשר מצודדים לטובת גישת הצגת נכסים בכלל ונכסים בלתי מוחשיים בפרט לפי שיטת העלות ,ישנן הנחות אחרות המבוססות על מחקרים אשר מראות כי עלויות היסטוריות של נכסים לא מוחשים אשר נרכשו או אשר מפותחים בתוך הפירמה ולכן לא מקבלים ביטוי בדוחותיה של הפירמה כלומר ערכם שווה לאפס,אינן בהכרח משקפות את הערכים של אותם נכסים בלתי מוחשיים דבר אשר אף גורם להצגה לוקה בחסר של נכסיה והתחייבויותיה של הפירמה עבור קורא הדוחות.
 
עבודה מס' 66293 SHOPPING CART DISABLED
מודלים לחזוי פשיטות רגל- מודל אלטמן, 2007.
סקירה תיאורטית ומבחן אמפירי לשיטת ניתוח הרב משתנים לחיזוי פשיטת רגל.
5,111 מילים (כ-15.5 עמודים), 7 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
האירועים שקרו בחודשים האחרונים, דוגמת פשיטת הרגל של החברה הקבלנית חפציבה או פשיטת רגל של חברת המכרז של המדינה, הדגישו את חשיבות חיזוי פשיטות רגל. הפגיעה בציבור חלש יחסית, הנזק בכלכלי שנגרם, חוסר המודעות לקבלת בטחונות מהחברות מחזקים יותר את חשיבות חיזוי פשיטת רגל של חברה על מנת להיערך בהתאם. גם ההשפעה במישור הפיננסי, יכולת חיזוי פשיטת רגל תשפיע על חלקות מבנה ההון של הפירמה ורמת המינוף הפיננסי של החברה ומחיר ההון ישתנה בהתאם. אם ישנה האפשרות לנבא פשיטת רגל של חברה כבר לפני שנתיים אזי ישנה את האפשרות לעקוף ולהתמודד עם נקודת האל חזור של הכישלון העסקי וכך אנו יכולים להציל חברות ולתכנן תוכניות הבראה ורה ארגון מבעוד מועד.
  בעבודה זו אני  אסביר את המושג פשיטת רגל, ההשלכות של אירוע כזה ומי מושפע ביותר, וכן אני אסקור מבחינה תיאורטית כמה שיטות לחיזוי פשיטת רגל של פירמה ואערוך מבחן אמפירי לשיטת ניתוח הרב משתנים לחזוי פשיטת רגל, אנסה לבדוק מבחינה אמפירית האם יש קשר בין התוצאה בפועל לבין החזוי של מודל אלטמן.
לצורך המדגם לקחתי 28 חברות בורסאיות, 14 חברה שפשטה רגל לעומת 14 חברות יציבות. בחירת החברות נעשה תוך הקפדה על דמיון בין החברה היציבה לבין הכושלת מבחינת היקף הפעילות, הסיווג הענפי שלה, ותקופת הפעילות.

תוכן העניינים:
פרק א'
מבוא

פרק ב' - היבטים תיאורטיים
פשיטת רגל -הגדרה
טכניקה של ניתוח על פי יחסים
מודל BEAVER
מודל ALTMAN

פרק ד' היבטים אמפיריים
בחירת מטרת המדגם והמשתנים
תוצאות וניתוח

פרק ה' - סיכום
סיכום ומסקנות

נספחים
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
א.פשיטת רגל
פשיטת רגל הכוונה לחדלות פירעון, כלומר החברה לא יכולה לכסות את ההתחייבויות השוטפות באמצעות הפעילות השוטפת, או כאשר יש הפרש משמעותי בין מחיר השוק של נכסי החברה לבין סך ההתחייבויות שלה אשר גורם לכך שהחברה לא יכולה לכסות את חובותיה גם במקרה של מכירת נכסיה.
כפי שנאמר במבוא ישנה חשיבות רבה לחיזוי פשיטת רגל שזה נגזרת מגודל ואופי הציבור שיכול להיפגע :
 
עבודה מס' 66033 SHOPPING CART DISABLED
ניהול נכסי ידע בתהליך ייצור מוצר בחברת XXX, 2007.
ניהול ידע בתהליך ייצור מוצר, תוך התמקדות ביכולות הליבה, מוקדי ונכסי הידע, סקירה של הארגון מבחינת מבנה, תרבות, מתחרים, ניתוח S.W.O.T וניתוח לפי מודל הכוחות של פורטר.
5,512 מילים (כ-17 עמודים), 13 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניהול נכסי ידע בחברת XXX אינו חלק מהאסטרטגיה המובנית של הארגון, אך הוא מתבצע בדרכים רבות כיאות לארגון גדול ומסודר.
תחילה נציג את הארגון לפרטים : מבנה, תרבות , ענף ומתחרים. נציג מספר ניתוחים :שימוש במטריצת T.O.W.S לנקודות החשובות העולות מתוך ניתוח S.W.O.T המובא בסעיף הנספחים , וניתח הסביבה העסקית לפי מודל הכוחות של פורטר המתמקד בכוח המיקוח של הלקוחות והספקים , עוצמת היריבות של המתחרים ,איום חדירת מתחרים חדשים וכניסת מוצרים או שירותים חדשים.
נציג את יכולות הליבה של הארגון: ייצור מוצרי בשר מעובד, מערך הפצה עצמאי  ומוניטין החברה ואיכות מוצריה. נראה את מוקדי הידע העיקריים בתהליך ייצור המוצר: מערכת ERP חדשה , מערך רכש, מערך תפ"י וייצור, מערך טכנולוגי, מערך אבטחת איכות ומערך שווק ומכירות.
נסביר מהם משמעויותיהם של נכסי ידע בתהליך ונציג מספר נכסי ידע המעורבים בתהליך , כמובן שהם חלק מייצג ולא כל נכסי הידע של התהליך.נראה מספר מדדים אפקטיביים של ידע בארגון ונראה איך הם באים לידי ביטוי במחלקות הרכש, הייצור ואבטחת האיכות.
לבסוף נסביר את ההבדלים בין שימוש במת ידע של הארגון לבין המבנה הארגוני.

תוכן עיניינים:
1. מבוא
2. תאור הארגון
2.1 מבנה ארגוני
2.2 תרבות ארגונית
2.3 הענף ומתחרים
3. שימוש במטריצת T.O.W.S לחברת  XXXX  
4. ניתוח הסביבה העסקית לפי מודל הכוחות של ( פורטר , 1998 )
5. יכולות הליבה
6. מוקדי ידע בתהליך ייצור המוצר
7. נכסי ידע בתהליך ייצור המוצר
8. מדדים לשימוש אפקטיבי של הידע בארגון
9. סיכום
10. בביבליוגרפיה
11. נספחים
1.11 ניתוח S.W.OT
2.11 מבנה ארגוני

הערת המערכת: כל הפרטים המזהים את החברה הוסרו מהעבודה.

מתוך העבודה:
בעידן בו שינויים מהירים ותכופים הם במרכז הוויית הקיום של ארגונים, הופכת ה"למידה הארגונית" לתחום חשוב המרכז אליו תשומת לב מצד מנהלים, יועצים ארגונים וחוקרים. במרכז ההתעניינות ההולכת וגוברת, עומדת ההנחה לפיה תהליכי למידה אפקטיביים בארגון הם המקור החשוב (והבלעדי לעיתים) לשיפורים בביצוע משימות הארגון
(Argyris &Schon, 1978 :Senge ,1990). בספרות המחקרית קיימות מספר פרספקטיבות עיקריות המתייחסות לתחום ה"למידה הארגונית" ובכללן:
1. התמודדות הארגון עם הסביבה המשתנה (March ,1981). בפרספקטיבה זו מתמקד תהליך הלמידה בבחינה מתמדת של הקשר בין הארגון לסביבתו וביכולת לחזות את השינויים ו/או להגיב עליהם באופן אופטימלי. תוצרי תהליך הלמידה הם בדרך כלל אסטרטגיים ומובילים לשינוי בכיוון הארגון ומטרותיו, כאשר אוכלוסיית היעד שלו הינה בדרך כלל הנהלות הארגונים.
 
עבודה מס' 51025 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח חברת סופרגז, 2000.
ניתוח כולל של החברה ובחינה באמצעות מודל פורטר את התאמתה לסביבה החיצונית המודרנית המשתנה.
6,725 מילים (כ-20.5 עמודים), 9 מקורות, 251.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הארגון המנותח הוא חברת "סופרגז". סופרגז היא חברה ישראלית להפצת גז בע"מ.

תחום העיסוק:
החברה עוסקת באחסון ואספקת גז פחמני מעובה (גפ"מ), תכנון והתקנת מערכות גז וכן אחזקת המערכות הנ"ל למשקי בית, מפעלי מזון, בתי מלון והארחה, מוסדות, תעשייה וחקלאות.
החברה נוסדה בשנת 1953 על ידי מר סטרויה לופסקו ז"ל ושותפים איטלקיים. בנובמבר  1975 עברה החברה לבעלות סונול ובשנת 1981 במישרין ובעקיפין לבעלות גרנית הכרמל השקעות בע"מ.
כיום סופרגז היא %50 בבעלות סונול ו50% - בבעלות גרנית הכרמל השקעות בע"מ.
גם סונול וגם גרנית הכרמל הן חברות בורסאיות, הנסחרות בבורסה ואילו חברת סופרגז היא חברה פרטית בע"מ שלא נסחרת בבורסה.
החברה עברה שינוי מחברה לאספקת גז בלבד לחברה משווקת של מוצרים נלווים. שינוי מעין זה גורם למהפך רציני במבנה החברה, במטרותיה ובצורת הניהול שלה. הדבר גם מגביר את התחרות בענף הגז מאחר והתחרות היא כעת גם על מכירה של מוצרים ומחירי מוצרים.
את המידע לעבודה שאבתי מ"פרופיל" של החברה ומראיון שערכתי עם עובד ותיק של החברה וכן מסקירה ספרותית כפי שמופיעה בביבליוגרפיה.
במהלך העבודה נתתי תאור מפורט של מבנה הארגון בצורה סכמתית ופירוט מילולי על התפקידים ברמת היחידה.
מטרות הארגון שהוצגו בפני על-ידי נציג החברה הן ברמת הארגון, ברמת הלקוחות, ברמת העובדים ובנוגע לרמת האיכות.
נתתי דוגמאות למקרים של קונפליקטים בסביבה הפנימית שהם על בסיס של ויכוח בנוגע לתקציב מול מחלקת משאבי אנוש, ועל בסיס ויכוח בין אנשי השיווק לבין אנשי הכספים או המהנדסים.
בכל אחד מן המקרים הללו ניתן לראות ויכוח שנובע מאינטרסים שונים של מחלקות שונות באותו ארגון. כל מחלקה רוצה להציג תוצאות מרשימות ולעיתים האינטרסים מתנגשים ויוצרים קונפליקטים. קונפליקטים אלה יוצרים בעיקר מתח בין העובדים.
לאחר מכן, בדקתי את המבנה הלא-פורמלי של הארגון. יש לציין שהמבנה הלא-פורמלי של חברת סופרגז הוא עלוב למדי, מה שמרמז על מערכות היחסים בין העובדים בתוך החברה. הגוף הלא-פורמלי היחידי שפועל לטובת העובדים הוא ועד העובדים. ועד העובדים דואג לאינטרסים של העובדים מול האינטרסים הכלכליים של החברה.
בבדיקת הסביבה החיצונית של הארגון התבססתי על המודל של פורטר. המודל של פורטר אומר שמצב התחרות בענף מסוים תלוי בחמישה כוחות תחרותיים בסיסיים כאשר העוצמה הכוללת של כוחות אלה קובעת בסופו של דבר את סיכויי הרווח בענף. כל חמשת הכוחות קובעים במשותף גם את עוצמת התחרות בענף.

ברצוני להוכיח בעבודה זו את התאמתה או חוסר התאמתה של חברת "סופרגז" לסביבה החיצונית המודרנית והמשתנה. אעשה זאת באמצעות ניתוח מפורט של הארגון על-ידי חמשת הכוחות של פורטר, סקירה על מצב הארגון ומוצריו בשוק, סקירה על הסביבה הפנימית של הארגון - מודל הארגון וצורת הניהול בו, מטרות הארגון וכו'.

תוכן עניינים:
מבוא
חלק א' - תיאורטי:  סקירת ספרות
1. הגז ושימושיו
2. מטרות הארגון
3. מבנה מוטת השליטה
4. הסביבה הפנימית של הארגון
4.1 המבנה הלא-פורמלי
5. מחזור חיי הארגון והמוצר
6. הסביבה החיצונית של הארגון
6.1 מתחרים ענפיים
6.2 ספקים
6.3 קונים
6.4 מוצרים תחליפיים
6.5 חודרים אפשריים
חלק ב' - מעשי - ניתוח חברת "סופרגז"
1. מבנה הארגון
2. תפקידי היחידות  המרכזיות בארגון
3. מטרות הארגון
4. מבנה מוטת השליטה
5. הסביבה הפנימית
5.1 פריסה גיאוגרפית
5.2 הקונפליקטים בסביבה הפנימית
5.3 השפעת הקונפליקטים על הארגון
6. המבנה הלא-פורמלי
6.1 קונפליקטים בגלל הארגון הלא-פורמלי
7. מחזור חיי הארגון והמוצר
7.1 מחזור חיי הארגון
7.2 מחזור חיי המוצר
8. הסביבה החיצונית של הארגון
8.1 מתחרים ענפיים
8.2 ספקים
8.3 קונים
8.4 מוצרים תחליפיים
8.5 חודרים אפשריים
9. סיכום ומסקנות
10. ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>