היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 23112
מטרת עבודה זו היא להצביע על הצורך בהגבלים עסקיים בשל הסיכונים שבהפרטה מבחינת יצירת מונופולים.
4,867 מילים (כ-15 עמ'), 20 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 69786
סעיף 48 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בראי פרשת כהן ישי ואח'.
3,510 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69787
בחינת יסודות העבירה והבעייתות בה.
9,210 מילים (כ-28.5 עמ'), 50 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66176
ניתוח הסיבות למשבר העמוק, איתור הליקויים העיקריים והמלצות לשיפור תהליכים ונהלים, בהתבסס על טכניקות ניהול מוכרות.
4,287 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 67036
הכרת תחום התקציבים על כל גרורותיו תוך כדי יישום הכנת דוחות תקציביים על חברת Cosort Ltd.
3,450 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67849
הכנת תקציבים והמלצות לחברה.
3,195 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 67850
ניתוח החברה במטרה להמליץ על השקעה בה.
2,602 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 67073
הכנת תקציב, הצגת דוחו"ת מספריים, דו"ח להנהלת החברה ודו"ח למחלקת התפעול של החברה.
2,735 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69337
ניתוח "הסדרים כובלים" או "קרטל" לפי חוק ההגבלים העסקיים, התנאים לקיומו והפגיעה שלו בצרכנים ובתחרות בשוק.
11,478 מילים (כ-35.5 עמ'), 39 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100