היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 68
עבודה מס' 60681
נסיון להוכיח שבשנים האחרונות קיים נרטיב על החוזר על עצמו בסרטי מדע בדיוני חשובים.
7,862 מילים (כ-24 עמ'), 12 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65402
עיכוב תהליך ההזדקנות, שיטות חדשות עקב התפתחות המדע במאה ה-21
9,530 מילים (כ-29.5 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60492
סיכום הדעות השונות הנוגעות לתהליך הברירה הטבעית, כהתייחסות לשאלת קיומה של הביולוגיה כמדע עצמאי.
3,136 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70750
בחינת הטענה כי כי חששה של הכנסייה מגילויים מדעיים חדשניים, היה בכך שגילויים אלה היו עלולים לערער את הדוגמות של הכנסייה.
6,485 מילים (כ-20 עמ'), 21 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 61096
תיאוריה ופרקטיקה של רפואה בעת עליית המדע החדש.
5,549 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 458.95 ₪
עבודה מס' 61644
תרומתו של דיקרט לחקירה המדעית תוך התמקדות בשלב הנע בין ספקנותו לבין השיטה המושתתת על השפה המתמטית.
7,550 מילים (כ-23 עמ'), 22 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 61404
תכנית לימודים בנושא התאמת בעלי חיים לסביבתם תוך שימוש במחשב.
3,592 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60344
הצגת הגישות השונות שהועלו ביחס לריאליזם במדע, תוך התייחסות למספר כותבים בולטים.
9,650 מילים (כ-29.5 עמ'), 20 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60106
בחינת ייצוג הנשים בסדרה תוך התייחסות לזהות, אימהות ומיניות של הדמויות הנשיות השונות בסדרה.
5,553 מילים (כ-17 עמ'), 14 מקורות, 253.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 68