היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66280
הטלת סנקציות כלכליות בלוב, ומידת השפעתן על הכלכלה והפוליטיקה במדינה זו.
5,102 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 62012
עבודה הבודקת בצורה השוואתית את הפערים בייצוג נשים בשתי המדינות.
6,194 מילים (כ-19 עמ'), 24 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62015
הזווית הייחודית של עבודת מבקר המדינה בישראל.
4,629 מילים (כ-14 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62025
מחקר שמטרתו המרכזית היא לבדוק האם מתן היתר לקזינו חוקי בארץ יכול להביא לתרומה בתחום הפיתוח הכלכלי המקומי במדינת ישראל.
17,719 מילים (כ-54.5 עמ'), 29 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 61966
השקפתו ופעילותו של בובר בנושא היהודי ערבי וכיצד הוא רואה את רעיון המדינה הדו לאומית.
4,816 מילים (כ-15 עמ'), 4 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66260
כיצד מבנה הבעלות ואופן העברת ידע משפיעים על הצלחת מיזם בין-לאומי בסין.
7,655 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 61915
הגדרת הטרור, סקירה היסטוריוגרפית של אש"ף ובחינת מעורבותה של הרשות הפלשתינית והעומד בראשה בהפעלת טרור נגד ישראל.
9,433 מילים (כ-29 עמ'), 23 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61928
האם האוכלוסייה הבדווית במדינת ישראל הושפעה מהתנועה האסלאמית ובאילו תחומים.
8,536 מילים (כ-26.5 עמ'), 39 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66264
תופעת העובדים הזרים בעולם המערבי, והחוקים שנחקקו על מנת להסדיר את התופעה.
5,989 מילים (כ-18.5 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100