היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 77
עבודה מס' 64445
סקירת השיטות השונות של מדידת העוני וביצוע חישוב לפי אחת השיטות - שיטת לוח הרגישות של בומן (Buhmann).
4,611 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 67009
בדיקה של סקר דעת קהל ומדדי עוני.
2,643 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 21015
סקירה תיאורתית ואמפירית של השפעת האינפלציה, כמות הכסף, התמ"ג, ריבית והמדד על מדד המניות.
3,442 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 50906
הגדרת העוני והכלים בהם הוא נמדד, אפיון העוני בישראל ובחינת מרכיבי מדיניות כלפי העוני.
9,708 מילים (כ-30 עמ'), 0 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50644
עבודה זו עוסקת בנסיון לאמוד את התנהגותו של מדד הנאסד"ק.
4,587 מילים (כ-14 עמ'), 2 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69542
האם מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל בשנות האלפיים הנגזרת מהמדיניות החברתית משפרת או מרעה את מצב העוני?
14,321 מילים (כ-44 עמ'), 13 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 50580
הצגת מודל 'יעדים ומדדים' כשיטת תפעול השירותים והביצועים של משטרת ישראל.
3,837 מילים (כ-12 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64951
הקשר בין מבצעי הנחה במחיר ומבצעי קידום מכירות לבין החלטת קניה כמדד להיקף המכירות בחברת הבניה פסגת רם
10,506 מילים (כ-32.5 עמ'), 30 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 66062
הפוטנציאל של התיירות ככלי לצמצום העוני בעולם: האם מדובר באמת באסטרטגיה שמפיקה תוצרים?
4,991 מילים (כ-15.5 עמ'), 24 מקורות, 421.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 77