היישום אינו מחובר לאינטרנט

עוני והמדיניות החברתית ומערכת הביטחון הסוציאלי

עבודה מס' 069542

מחיר: 265.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל בשנות האלפיים הנגזרת מהמדיניות החברתית משפרת או מרעה את מצב העוני?

14,321 מילים ,13 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

מטרת העבודה שלפניכם הינה בדיקת השפעת המדיניות החברתית ורשת הביטחון שהיא אמורה לספק על מצב העוני במדינת ישראל.
הפרק הראשון יעסוק במדיניות החברתית בישראל בשנות האלפיים - מגמות וסוגיות. התמורות הפוליטיות והאידיאולוגיות, שינויים באופי ובמבנה משטר הרווחה, והקיצוצים הנרחבים בתוכניות הרווחה ובמערכת הביטחון הסוציאלי. נתמודד עם התפיסות החדשות המובילות את פרנסי העיר לכיוון של תחרות עולמית של שוק חופשי ללא התערבות ממשלתית, הגדרת העני כ"אחר", חזרה אחורה לתפיסות מלתוסיאניות מהמאה הקודמת עם האשמת האוכלוסיות החלשות במצבן, המשמעות החדשה של המונח סיכון והשפעתה על המדיניות החברתית בישראל. נשאל: האם מדיניות הרווחה, כמו שהיא מתנהלת בארץ ובעולם, יכולה בכלל לקדם שוויון? בסיכומו של הפרק אערוך הדגמה של קצבה אחת - הבטחת הכנסה, המהווה את רשת הביטחון האחרונה במדיניות הרווחה, אשרטט תמונה בינלאומית בעזרת מחקר משווה מקיף של תוכניות רשת הביטחון האחרונה משמונה מדינות רווחה המייצגות סוגים שונים שך משטרי רווחה.
בפרק השני אסקור את התמורות והשינויים החברתיים המשפיעים על מצב העוני, הזדקנות האוכלוסייה, מודרניזציה של שוק העבודה, האבטלה הגואה ובעיית העובדים הזרים. כיצד שינויים באלמנטים אלו משפיעים על מערכת הביטחון הסוציאלי. עוד בפרק זה אציג את מצב העוני כפי שהתפרסם בדו"ח העוני לשנת 2010, כיצד ההתמודדות המדינית-כלכלית שנוקטת הממשלה בכדי לשרוד את המשברים הפיננסיים הפוקדים את העולם חדשות לבקרים, הם בעלי מחיר כבד למדיניות הביטחון הסוציאלי. כיצד פירות הצמיחה מחלחלים כלפי מעלה (העשירונים העליונים) יותר מאשר כלפי מטה (העשירונים הנמוכים). כמו כן, אציג את השינויים שחלו בקבוצות אוכלוסייה שונות וכן, היכן ישראל נמצאת בתמונת המדדים הבינלאומיים מתוך דוחות ארגון OECD.
הפרק השלישי יפרוש בפנינו את דעת הקהל בישראל בנוגע למדיניות החברתית, ויתרה מכך, מה אומרים צרכני שירותי הרווחה עצמם על המדיניות החברתית בישראל, איך הם חווים אותה, מהי תפיסתם וכיצד ניתן, לדעתם, לשפר את המערכת ולייעלה.
בפרק הרביעי אדון בסוגיית המחקר, אסיק את המסקנות המתבקשות ואשיב על שאלת המחקר:
האם מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל בשנות האלפיים הנגזרת מהמדיניות החברתית משפרת או מרעה את מצב העוני?

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: המדיניות החברתית בישראל בשנות האלפיים - מגמות וסוגיות
חזרה למדיניות מילתוסיאנית בקרב אליטות משפיעות בחברה הישראלית
האם המושג "מסוכנות" מסוכן?"
האם מדיניות רווחה יכולה לקדם שוויון ?
הרחבה: יישום שינוי המדיניות בקצבת אבטחת הכנסה
פרק שני: מצב העוני בישראל
שינויים חברתיים בשנים האחרונות המשפיעים על מצב העוני
מצב העוני בישראל - תמונת מצב מדוח ממדי העוני והפערים החברתיים - 2010
פרק שלישי: דעת הקהל הישראלית בנושא מדיניות רווחה
מערכת הרווחה מנקודת מבטם של צרכני שירותי הרווחה
פרק רביעי: דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

שורה של גורמים השפיעו על מדיניות הרווחה של ישראל מאז תחילת שנות האלפיים. בין הגורמים העיקריים היו השינויים הפוליטיים-אידיאולוגיים שהתחוללו בארץ בשנים 2000-2005, השינוי הרדיקאלי שהתחולל באופי משטר הרווחה שהיה נהוג במדינת ישראל, השינויים הארגוניים שהונהגו במבנה מערכות הרווחה בשנים אלו, השינויים הפרוגרמטיים שהוכנסו בחלק גדול של תוכניות הרווחה, במטרה לשנות לטווח הארוך את אופיים ומהותם, והקיצוצים הנרחבים שנעשו במרבית תוכניות הרווחה והביטחון הסוציאלי שהופעלו מטעם המדינה (דורון, 2007).

תגים:

מלתוסיאנית · מדיניות רווחה · עוני · רווחה · שוויון · אי שוויון · מדינת רווחה · מדיניות ציבורית · רשת ביטחון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עוני והמדיניות החברתית ומערכת הביטחון הסוציאלי", סמינריון אודות "עוני והמדיניות החברתית ומערכת הביטחון הסוציאלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.