היישום אינו מחובר לאינטרנט

גלי העלייה והשפעתם על תופעת העוני בישראל

עבודה מס' 067413

מחיר: 338.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד השפיעו גלי העלייה על תופעת העוני בקרב האוכלוסיה בישראל מקום המדינה ועד היום.

13,547 מילים ,31 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בתופעת ההגירה והשפעתה על תופעת העוני. ברמה הגלובלית, הגירה מיוחסת לאנשים שעוברים ממקום אחד למקום אחר, באופן פיזי. תהליך ההגירה בפני עצמו כרוך בשינויים תרבותיים, חברתיים וכלכליים. בפני המהגר ניצבים דילמות שונות המשפיעות על מעמדו החברתי, הכלכלי והתעסוקתי. המהגר נדרש להתאקלם בחברה אליה הגיע, ללמוד את השפה, למצוא עבודה שתביא לו לפרנסה ולהשתלב בקרב האוכלוסייה הותיקה. בעוד שברוב ארצות העולם יש מגבלות על כניסת מהגרים לישיבת קבע ולקבלת אזרחות בהן, בישראל כניסת מהגרים יהודים היא חופשית. לפי חוק השבות משנת 1950 (והתיקונים בחוק משנת 1970), לכל יהודי הזכות לעלות לישראל ולקבל בה אזרחות ישראלית. הגירת יהודים למדינת ישראל מוגדרת ע"י המונח "עלייה". בין המאפיינים הבולטים של גלי העלייה לישראל, ניתן לראות כי כל גל עלייה הגיע מרקע תרבותי שונה, מסביבה תרבותית שונה ומהווי חיים שונה בהתאם לארץ המקור.
בעבודה זו בחרתי לסקור את תופעת העוני בישראל תוך בדיקת הקשר בין גלי העלייה לגידול תופעת העוני. שאלת המחקר שבחרתי לבדוק בעבודה זו הינה: כיצד השפיעו גלי העלייה על תופעת העוני בקרב האוכלוסיה בישראל מקום המדינה ועד היום, תוך הסתכלות על העולים כ"הון אנושי" ועל מידת השתלבותם מבחינה אישית ותעסוקתית ולבחון כיצד כל אלה קשורים, אם בכלל, לתופעת גידול שיעורי העוני בישראל. אאפיין את קבוצות העניים בישראל ואבחן את השפעתם של גלי העלייה על שיעור העוני בישראל מקום המדינה ועד ימינו. אתמקד בגורמים המשפיעים על העולים בתחום התעסוקתי כמו השפעת גובה ההכנסה מהעבודה על הימצאות משקי בית מעל או מתחת לקו העוני, ובתחום החברתי-תרבותי כמו למשל ההשפעה שיש למאפיינים התרבותיים של העולים ממדינות המקור שלהם לבין השתלבותם בהווי הישראלי.
העבודה כוללת שישה חלקים. לאחר המבוא בו אציג את מימדי תופעת העוני וגורמים שונים היכולים להשפיע על שיעור העוני, אציג בחלק ב' את תופעת העוני , אסביר מהו עוני, כיצד מודדים עוני ואילו אוכלוסיות עוני ניתן למצוא בישראל. בחלק ג' אציג כיצד התפתחה תופעת העוני לאורך השנים מהקמת המדינה ועד ימינו ומהם הכלים המוצעים ע"י המדינה לשינוי התופעה. בחלק ד' אסקור את תופעת העלייה ואת סוגי העליות שהגיעו לישראל לאורך השנים, מיום הקמתה. חלק ה' מוקדש לבדיקת הקשר בין גלי העלייה ותופעת העוני בישראל כאשר את הסיכום והמסקנות אציג בחלק ו'.

תוכן עניינים
תקציר
1.מבוא
1.1 מבוא
1.2 מימדי תופעת העוני
2. תיאור תופעת העוני
2.1 הגדרת העוני
2.2 מדידת עוני
2.3 קו העוני
2.4 תחולת העוני
2.5 פער העוני
2.6 אפיון אוכלוסיות העוני בישראל
3. התפתחות תופעת העוני בישראל
3.1 בשנת 1848 עד 1989
3.2 בשנת 1990 עד 2008
3.3 הגורמים המשפיעים על העוני
3.4 הכלים המוצעים לשינוי תופעת העוני
4. תופעת העלייה וסוגי עליות
4.1 סוגי עליות
4.2 גלי העלייה בין השנים 1948 עד 1989
4.3 גלי העלייה בין השנים 1990 עד 2008
5. הקשר בין גלי העלייה ותופעת העוני בישראל
5.1 בשנת 1948-1989
5.2בשנת 1990-2008
6. סיכום ומסקנות
7. בביליוגרפיה
8. נספחים

הערת מערכת: למראי המקום בשפה האנגלית אין פירוט ביבליוגרפי. הרשימה הביבליוגרפית כוללת רק מקורות בעברית.

קטע מהעבודה:

מערכת הביטחון הסוציאלי מהווה שלד מרכזי במדינות רווחה. למערכת זו ישנה השפעה ישירה על רווחתם של תושבי המדינה והיא זו הקובעת את המדיניות החברתית הרצויה ואחראית להשלכותיה. מדינת רווחה, לפי ההגדרה המקובלת של בריגס (1961) (1), הינה מדינה המרכזת כח לתיקון משחקם של כוחות השוק לכל הפחות בשלושה כיוונים: האחד, להבטיח הכנסה מינימלית לפרט ולמשפחתו ללא קשר לגודל ההון העומד לרשותם. השני, להקטין את חוסר הביטחון האישי (בעיקר במצבי סיכון כמו מחלה, זקנה, ואבטלה). השלישי, להבטיח רמה גבוהה של שירותים סוציאליים מוסכמים אשר להם יהיו זכאים כל תושבי המדינה.
במדינת ישראל, יסודות הביטחון הסוציאלי הונחו כבר בראשית שנות החמישים, עם פרסום דו"ח קנב(2).

תגים:

הגירה · דמוגרפי · סקירה · כלכלי · חברתי · תעסוקתי · אבטלה · ביטחון · סוציאלי · מהגרים · רווחה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גלי העלייה והשפעתם על תופעת העוני בישראל", סמינריון אודות "גלי העלייה והשפעתם על תופעת העוני בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.